Filologia włoska Uniwersytet Łódzki

Filologia włoska – Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki prowadzi kształcenie na osiemdziesięciu kierunkach i prawie stu siedemdziesięciu specjalnościach. W szerokiej ofercie edukacyjnej, kandydaci znajdą także kierunek Filologia włoska, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Filologia włoska na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Filologicznym. Założeniem kształcenia jest uzyskanie szerokiej wiedzy z zakresu struktury języka włoskiego oraz kultury włoskiego obszaru językowego. Studenci poznają literaturę, kulturę, media, a także zaznajamiają się z zagadnieniami z obszaru realioznawstwa, aktualności życia społecznego Włoch, struktury i funkcjonowania państwa włoskiego, czy instytucji publicznych.

Studia na kierunku Filologia włoska na Uniwersytecie Łódzkim dzielą się na następujące specjalności: Translatorska, Nauczycielska, Językoznawstwo włoskie, Kulturoznawstwo włoskie. Głównymi przedmiotami, zawartymi w programie nauczania są: gramatyka praktyczna, kręgi leksykalne, wypowiedź ustna, wypowiedź pisemna, analiza tekstów, historia języka włoskiego, historia Włoch, historia sztuki włoskiej, bieżące życie społeczne we Włoszech, instytucje administracji włoskiej. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Filologii włoskiej na UŁ mogą wykorzystać w sektorze mediów, edytorstwa, instytucjach administracji państwowej, instytucjach kultury, szkołach podstawowych, szkołach średnich i wyższych, biurach tłumaczeń.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Kamila, studentka Filologii włoskiej mówi:

„Jeśli jesteś zafascynowany Włochami i dosłownie wszystkim co się z nimi łączy, to nie pozostaje ci nic innego jak wybrać studia na Uniwersytecie Łódzkim. Tutaj dowiesz się, po prostu, wszystkiego i jeszcze będziesz mieć okazję do wyjazdu na wymianę międzynarodową, na przykład do Rzymu, Mediolanu czy Palermo. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Filologię włoską na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Filologia włoska na Uniwersytecie Łódzkim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • fonetyki i fonologii języka włoskiego,
 • teorii i technik translatorskich,
 • funkcjonowania państwa włoskiego i jego historii,
 • leksykografii włoskiej,
 • historii sztuki włoskiej,
 • gramatyki opisowej języka włoskiego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Filologia włoska:

Absolwent kierunku Filologia włoska na Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie:

 • jako tłumacz,
 • jako nauczyciel,
 • w sektorze mediów i edytorstwa,
 • w instytucjach administracji państwowej,
 • w turystyce,
 • w otoczeniu społeczno- gospodarczym,
 • w instytucjach kultury.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami, branymi pod uwagę, w procesie rekrutacji na kierunek Filologia włoska na Uniwersytecie Łódzkim są: język obcy oraz język polski. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku Filologia włoska - wszystko co musisz wiedzieć

Studia filologiczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego