Filologia włoska – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku filologia włoska na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filologia włoska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • praktyczna nauka języka włoskiego PNJW
  • terminologie specjalistyczne w przekładzie
  • blok zajęć translatorskich
  • blok językoznawczy
  • blok literacko-kulturowy

 

Uniwersytet Łódzki prowadzi kształcenie na 111 kierunkach. W szerokiej ofercie edukacyjnej, kandydaci znajdą także kierunek Filologia włoska, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest uzyskanie szerokiej wiedzy z zakresu struktury języka włoskiego oraz kultury włoskiego obszaru językowego. Studenci poznają literaturę, kulturę, media, a także zaznajamiają się z zagadnieniami z obszaru realioznawstwa, aktualności życia społecznego Włoch, struktury i funkcjonowania państwa włoskiego, czy instytucji publicznych.

Głównymi przedmiotami, zawartymi w programie nauczania są: gramatyka praktyczna, kręgi leksykalne, wypowiedź ustna, wypowiedź pisemna, analiza tekstów, historia języka włoskiego, historia Włoch, historia sztuki włoskiej, bieżące życie społeczne we Włoszech, instytucje administracji włoskiej. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Filologii włoskiej na UŁ mogą wykorzystać w sektorze mediów, edytorstwa, instytucjach administracji państwowej, instytucjach kultury, szkołach podstawowych, szkołach średnich i wyższych, biurach tłumaczeń.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Kamila, studentka Filologii włoskiej mówi:

„Jeśli jesteś zafascynowany Włochami i dosłownie wszystkim co się z nimi łączy, to nie pozostaje ci nic innego jak wybrać studia na Uniwersytecie Łódzkim. Tutaj dowiesz się, po prostu, wszystkiego i jeszcze będziesz mieć okazję do wyjazdu na wymianę międzynarodową, na przykład do Rzymu, Mediolanu czy Palermo. "