Filologia romańska – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku filologia romańska na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filologia romańska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • wstęp do literaturoznawstwa
  • wstęp do językoznawstwa
  • gramatyka opisowa 
  • historia filozofii
  • praktyczna nauka drugiego języka romańskiego
  • historia Francji
  • kultura francuskiego obszaru językowego
  • historia języka francuskiego z elementami gramatyki historycznej

 

Uniwersytet Łódzki to jeden z największych uniwersytetów w kraju. Szeroki wachlarz edukacyjny stanowi osiemdziesiąt kierunków kształcenia, a jednym z nich jest Filologia romańska, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie dogłębnej wiedzy z zakresu języka, kultury i literatury, oraz nauka dwóch wybranych języków. Studenci obowiązkowo poznają język francuski, oraz, w zależności od specjalności: angielski, niemiecki, rosyjski, włoski lub hiszpański.

A jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: historia literatury francuskiej, historia Francji, kultura francuskiego obszaru językowego, gramatyka kontrastywna, historia filozofii, gramatyka opisowa, wstęp do literaturoznawstwa, wstęp do językoznawstwa. A co po studiach? Absolwenci Filologii romańskiej na UŁ znajdą zatrudnienie w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, instytucjach kulturalnych i badawczych, szkołach języków obcych, oraz w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków i kultur.

Jeśli chcemy studiować w Łodzi, decyzja o wyborze uczelni może nie być najprostsza, gdyż w mieście funkcjonuje wiele szkół wyższych.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Dorota, studentka Filologii romańskiej mówi:

„Od dawna interesuję się Francją i wszystkim, co jest z nią związane. Podoba mi się język i kultura, dlatego chciałam jak najlepiej zgłębić ten temat. Żeby zrealizować swój plan podjęłam studia na Uniwersytecie Łódzkim, czyli najlepszej uczelni w regionie, a może i w całym kraju. Polecam każdemu sympatykowi filologii romańskiej.”