Filologia romańska Uniwersytet Łódzki

Filologia romańska – Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki to jeden z największych uniwersytetów w kraju. Szeroki wachlarz edukacyjny stanowi osiemdziesiąt kierunków kształcenia, a jednym z nich jest Filologia romańska, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Filologia romańska na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Filologicznym. Założeniem kształcenia jest pozyskanie dogłębnej wiedzy z zakresu języka, kultury i literatury, oraz nauka dwóch wybranych języków. Studenci obowiązkowo poznają język francuski, oraz, w zależności od specjalności: angielski, niemiecki, rosyjski, włoski lub hiszpański.

Studia na kierunku Filologia romańska na Uniwersytecie Łódzkim dzielą się na następujące specjalności: Filologia romańska z drugim językiem obcym, Filologia romańska z drugim językiem romańskim (na pierwszym stopniu), Filologia francuska z drugim językiem romańskim i elementami traduktologii, Filologia francuska z traduktologią francuską i drugim językiem obcym, Filologia francuska z językiem angielskim i elementami tłumaczeń (na drugim stopniu). Ponadto, na pierwszym stopniu oferowane są dwa seminaria: Językoznawcze i Literaturoznawcze, a na drugim stopniu specjalizacje kierunkowe: Literaturoznawstwo, Językoznawstwo, oraz Językoznawstwo stosowane z glottodydaktyką. A jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: historia literatury francuskiej, historia Francji, kultura francuskiego obszaru językowego, gramatyka kontrastywna, historia filozofii, gramatyka opisowa, wstęp do literaturoznawstwa, wstęp do językoznawstwa. A co po studiach? Absolwenci Filologii romańskiej na UŁ znajdą zatrudnienie w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, instytucjach kulturalnych i badawczych, szkołach języków obcych, oraz w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków i kultur.

Jeśli chcemy studiować w Łodzi, decyzja o wyborze uczelni może nie być najprostsza, gdyż w mieście funkcjonuje wiele szkół wyższych. Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Dorota, studentka Filologii romańskiej mówi:

„Od dawna interesuję się Francją i wszystkim, co jest z nią związane. Podoba mi się język i kultura, dlatego chciałam jak najlepiej zgłębić ten temat. Żeby zrealizować swój plan podjęłam studia na Uniwersytecie Łódzkim, czyli najlepszej uczelni w regionie, a może i w całym kraju. Polecam każdemu sympatykowi filologii romańskiej.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Filologię romańską na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Filologia romańska na Uniwersytecie Łódzkim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • leksykologii i lingwistyki kulturowej,
 • zasad przekładu specjalistycznego,
 • tłumaczenia dokumentów użytkowych, literackich oraz prasowych,
 • analizy tekstu i umieszczenia go na tle historyczno- literackim danej epoki.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Filologia romańska:

Absolwent kierunku Filologia romańska na Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie w:

 • wydawnictwach,
 • redakcjach czasopism,
 • środkach masowego przekazu,
 • instytucjach kulturalnych,
 • instytucjach badawczych,
 • szkołach językowych,
 • turystyce,
 • sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków i kultur.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Filologia romańska na Uniwersytecie Łódzkim są: język obcy, oraz język polski. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku Filologia romańska - wszystko co musisz wiedzieć

Studia filologiczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego