Filologia polska – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku filologia polska na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia)  i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filologia polska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • Literatura polska epok dawnych
  • Literatura polska XIX wieku: romantyzm
  • Literatura polska XIX wieku: pozytywizm Literatura polska XIX wieku: Młoda Polska
  • Literatura polska XX w.: dwudziestolecie oraz wojna i okupacja
  • Literatura jako sztuka użytkowa
  • Wiedza o współczesnym języku polskim
  • Warsztaty stylistyczno-redakcyjne
  • Wprowadzenie do językoznawstwa historycznego
  • Język łaciński
  • Stylistyczne odmiany polszczyzny

 

Uniwersytet Łódzki to jeden z wyraźniejszych punktów na mapie szkolnictwa wyższego. Na liście oferowanych kierunków kształcenia, pod literą „F” znajduje się Filologia polska, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy o polskim języku i literaturze. Studenci uczą się analizować zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności.

A jakie przedmioty występują w programie? Na przykład: historia literatury polskiej, literatura najnowsza, literatura powszechna, poetyka i retoryka, praktyczna stylistyka, rozwój teorii literatury od starożytności po współczesność, współczesne analizy dyskursu, sentymentalizm i klasycyzm jako uniwersalne zjawiska kultury. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Filologii polskiej mogą wykorzystać w roli wydawcy, edytora, redaktora, nauczyciela, dziennikarza, rzecznika prasowego, animatora kultury.

Czy wybór uczelni może być łatwy? Oczywiście, że tak. Wybierając się na studia do Łodzi, warto wiedzieć:

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Patrycja, studentka Filologii polskiej mówi:

„Język polski to jeden z najtrudniejszych języków świata. Ale nie kiedy studiujesz na Uniwersytecie Łódzkim!”