Filologia polska Uniwersytet Łódzki

Filologia polska – Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki to jeden z wyraźniejszych punktów na mapie szkolnictwa wyższego. Na liście oferowanych kierunków kształcenia, pod literą „F” znajduje się Filologia polska, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Filologia polska na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Filologicznym. Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy o polskim języku i literaturze. Studenci uczą się analizować zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności.

Studia na kierunku Filologia polska na Uniwersytecie Łódzkim dzielą się na następujące specjalności: Specjalizacja nauczycielska, Nauczanie języka polskiego jako obcego, Edytorstwo tekstów literackich i użytkowych, Komunikowanie publiczne, Literatura stosowana. Każda specjalność odpowiada za rozwinięcie konkretnych umiejętności, wśród których wymienić można: opracowywanie tekstów i komputerowego składu tekstu, konstruowania przekazów reklamowych, organizowanie procesu nauczania. A jakie przedmioty występują w programie? Na przykład: historia literatury polskiej, literatura najnowsza, literatura powszechna, poetyka i retoryka, praktyczna stylistyka, rozwój teorii literatury od starożytności po współczesność, współczesne analizy dyskursu, sentymentalizm i klasycyzm jako uniwersalne zjawiska kultury. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Filologii polskiej mogą wykorzystać w roli wydawcy, edytora, redaktora, nauczyciela, dziennikarza, rzecznika prasowego, animatora kultury.

Czy wybór uczelni może być łatwy? Oczywiście, że tak. Wybierając się na studia do Łodzi, warto wiedzieć: Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Patrycja, studentka Filologii polskiej mówi:

„Język polski to jeden z najtrudniejszych języków świata. Ale nie kiedy studiujesz na Uniwersytecie Łódzkim!”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Filologię polską na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Filologia polska na Uniwersytecie Łódzkim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • gromadzenia informacji bibliograficznych,
 • interpretowania zjawisk kultury europejskiej w ujęciu historycznym i współczesnym,
 • dziejów gospodarczo- społecznych, ustrojowych i kulturalnych Polski,
 • interpretacji dzieł literackich z różnych epok,
 • procesów rozwojowych języka polskiego,
 • krytycznej wypowiedzi,
 • tworzenia różnorodnych tekstów,
 • samodzielnej oceny wartości artystycznej i poznawczej dzieła literackiego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Filologia polska:

Absolwent kierunku Filologia polska na Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie :

 • w szkołach językowych,
 • w placówkach kulturalnych,
 • w szkołach podstawowych,
 • w działach promocji i reklamy,
 • w administracji publicznej,
 • jako edytor,
 • jako wydawca,
 • jako księgarz,
 • jako rzecznik prasowy,
 • jako lektor języka polskiego,
 • jako redaktor,
 • jako animator kultury.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Filologia polska na Uniwersytecie Łódzkim są: język polski, oraz język obcy nowożytny. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku Filologia polska - wszystko co musisz wiedzieć

Studia filologiczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego