Filologia angielska Uniwersytet Łódzki

Filologia angielska – Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki kształci studentów od 1945 roku. Na dwunastu wydziałach kandydaci znajdą szereg interesujących kierunków kształcenia, a jednym z nich jest Filologia angielska, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Filologia angielska na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Filologicznym. Celem kształcenia jest zdobycie wiedzy szczegółowej na temat języka angielskiego oraz literatury, historii i kultury krajów anglojęzycznych.

Studia na kierunku Filologia angielska na Uniwersytecie Łódzkim dzielą się na następujące specjalności: Filologia angielska- Anglistyczna, Filologia angielska z drugim językiem obcym.

Specjalność Filologia angielska- Anglistyczna zakłada zajęcia z filologicznych obszarów badawczych, takich jak językoznawstwo oraz literaturo- i kulturoznawstwo obszaru anglojęzycznego. Mają one na celu rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, analizowania i rozwiązywania problemów, komunikowania i argumentowania swoich poglądów.

Specjalność Filologia angielska z drugim językiem obcym to oprócz wiedzy w zakresie językoznawstwa, literaturo- i kulturoznawstwa angielskiego, możliwość osiągnięcia biegłości w drugim języku obcym.

Po pierwszym roku, studenci Filologii angielskiej na Uniwersytecie Łódzkim wybierają jedną ze specjalizacji zawodowych: Tłumaczeniowa, Nauczycielska. Na drugim stopniu pojawia się jeszcze specjalizacja: Kultura i kształcenie językowe. A jakie przedmioty realizowane są na tym kierunku? Na przykład: gramatyka opisowa, wiedza o literaturze brytyjskiej i amerykańskiej, historii oraz kulturze krajów anglojęzycznych, gramatyka kontrastywna. A co po studiach? Absolwenci Filologii angielskiej na UŁ znajdą zatrudnienie jako tłumacze, nauczyciele, konsultanci metodyczni, edytorzy, dziennikarze.

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Kinga, studentka Filologii angielskiej mówi:

„Zajęcia na kierunku Filologia angielska na Uniwersytecie Łódzkim to niemal ciągła praktyka. Istotnym elementem zajęć jest praca w oparciu o materiały audiowizualne i multimedialne, a same zajęcia prowadzą także obcokrajowcy. Jeśli chcecie studiować Filologię angielską, to tylko tutaj.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Filologię angielską na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Filologia angielska na Uniwersytecie Łódzkim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • literatury, historii i kultury krajów anglojęzycznych,
 • analizowania i rozwiązywania problemów,
 • argumentowania poglądów,
 • komunikowania,
 • przekładu literackiego,
 • emisji głosu,
 • pedagogiki.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Filologia angielska:

Absolwent kierunku Filologia angielska na Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie jako:

 • tłumacz,
 • nauczyciel,
 • konsultant metodyczny,
 • edytor,
 • dziennikarz,
 • researcher,
 • pracownik biurowy w firmach zagranicznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Filologia angielska na Uniwersytecie Łódzkim są: język angielski, a także język polski. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku Filologia angielska - wszystko co musisz wiedzieć

Studia filologiczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego