Filologia angielska – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku filologia angielska na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filologia angielska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • Praktyczna nauka języka angielskiego (sprawności zintegrowane: pisanie, mówienie, czytanie, słuchanie, fonetyka i gramatyka)
  • Kształcenie w zakresie wiedzy o języku i komunikacji (gramatyka opisowa, historia języka, gramatyka kontrastywna)
  • Wiedza o literaturze brytyjskiej i amerykańskiej, historii oraz kulturze krajów anglojęzycznych
 

Uniwersytet Łódzki kształci studentów od 1945 roku. Na dwunastu wydziałach kandydaci znajdą szereg interesujących kierunków kształcenia, a jednym z nich jest Filologia angielska, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest zdobycie wiedzy szczegółowej na temat języka angielskiego oraz literatury, historii i kultury krajów anglojęzycznych.

Po pierwszym roku, studenci Filologii angielskiej na Uniwersytecie Łódzkim wybierają jedną ze specjalizacji zawodowych: Tłumaczeniowa, Nauczycielska. Na drugim stopniu pojawia się jeszcze specjalizacja: Kultura i kształcenie językowe. A jakie przedmioty realizowane są na tym kierunku? Na przykład: gramatyka opisowa, wiedza o literaturze brytyjskiej i amerykańskiej, historii oraz kulturze krajów anglojęzycznych, gramatyka kontrastywna. A co po studiach? Absolwenci Filologii angielskiej na UŁ znajdą zatrudnienie jako tłumacze, nauczyciele, konsultanci metodyczni, edytorzy, dziennikarze.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Kinga, studentka Filologii angielskiej mówi:

„Zajęcia na kierunku Filologia angielska na Uniwersytecie Łódzkim to niemal ciągła praktyka. Istotnym elementem zajęć jest praca w oparciu o materiały audiowizualne i multimedialne, a same zajęcia prowadzą także obcokrajowcy. Jeśli chcecie studiować Filologię angielską, to tylko tutaj.”