Filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • Filmowe środki stylistyczne
  • Fotografia: historia i estetyka
  • Organizacja kultury filmowej
  • Historia filmu światowego
  • Historia filmu polskiego
  • Dokument filmowy
  • Modele filmu animowanego
  • Telewizja w systemie komunikowania
  • kino XXI wieku

 

Uniwersytet Łódzki to jedna z największych szkół wyższych w kraju. W bogatej ofercie kształcenia, kandydaci odnajdą Filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych, prowadzone na studiach pierwszego stopnia.

Celem kształcenia jest poznanie historii i współczesności polskiego i światowego kina, oraz teorii filmu. Studenci zapoznają się z funkcjonowaniem instytucji filmowych, dowiadują się jak badać kulturę filmową, oraz poznają aspekty filmowej produkcji.

Głównymi przedmiotami kierunku są: elementy warsztatu filmowego, podstawy scenariopisarstwa, podstawy krytyki filmowej, organizacja kultury filmowej, historia filmu światowego, historia filmu polskiego, telewizja w systemie komunikowania, gatunki telewizyjne, prawne i ekonomiczne aspekty produkcji filmowej, gry cyfrowe w kulturze współczesnej. A co po studiach? Absolwenci Filmoznawstwa i wiedzy o mediach audiowizualnych znajdą zatrudnienie w mediach, ośrodkach kultury, instytucjach sektora audiowizualnego.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Paulina, studentka Filmoznawstwa mówi:

„Bardzo mocno polecam Filmoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim wszystkim tym, którzy interesują się kinem i chcą je poznać znacznie, znacznie głębiej.”