Etnoloiga UŁ

Etnologia i antropologia kulturowa – Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki to jedna z największych szkół wyższych w kraju. W bogatej ofercie kształcenia, kandydaci odnajdą kierunek Etnologia i antropologia kulturowa, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Etnologia i antropologia kulturowa na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Filozoficzno- Historycznym. Istotą nauki jest zaznajomienie się z problematyką zjawisk kulturowych, organizowaniem i funkcjonowaniem kultury, oraz znaczeniem kultury i historycznej zmienności form kulturowych. Studenci uczą się o zwyczajach odległych ludów pozaeuropejskich, ale także poznają europejską i polską kulturę popularną, folklor oraz sposoby myślenia działania różnych grup społecznych. Etnologia i antropologia kulturowa na Uniwersytecie Łódzkim to także rozwijanie umiejętności interpretacyjnych, kompetencji humanistycznych, krytycznego i analitycznego myślenia, oraz wrażliwości i wyobraźni antropologicznej.

Studia na kierunku Etnologia i antropologia kulturowa na Uniwersytecie Łódzkim nie dzielą się na specjalności. A jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: etnologia pozaeuropejska, etnografia Polski i Europy, metody interpretacji kultury, antropologia wizualna, antropologia medyczna, badania terenowe, antropologia nowych technologii, teoria kultury i społeczeństwa, współczesne nurty myśli antropologicznej. A jaką pracę mogą znaleźć absolwenci? Absolwenci Etnologii i antropologii kulturowej na UŁ znajdą zatrudnienie jako muzealnicy, animatorzy kultury, reporterzy, dziennikarze, nauczyciele, trenerzy warsztatów twórczych.

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Basia, studentka Etnologii i antropologii kulturowej mówi:

„Uniwersytet Łódzki to bardzo dobra uczelnia, na której znalazłam swoje miejsce. Studiując Etnologię i antropologię kulturową mogę rozwijać swoje zainteresowania, a co ważne, w gronie osób podobnie zakręconych. Polecam.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Etnologię i antropologię kulturową na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Etnologia i antropologia kulturowa na Uniwersytecie Łódzkim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • lokalizowania głównych wspólnot etnicznych współczesnego świata,
 • specyfiki kultury polskiej wsi,
 • specyfiki kultury polskiego miasta,
 • analizowania zagadnień kultury ludowej,
 • metod i technik badawczych oraz interpretowania danych empirycznych,
 • interpretacji zjawisk kulturowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Etnologia i antropologia kulturowa:

Absolwent kierunku Etnologia i antropologia kulturowa na Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie w:

 • muzeach,
 • skansenach,
 • ośrodkach kultury,
 • organizacjach pozarządowych,
 • fundacjach i stowarzyszeniach na rzecz rozwoju,
 • ośrodkach badania opinii publicznej i rynku,
 • agencjach turystycznych,
 • galeriach sztuki,
 • mediach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Etnologia i antropologia kulturowa na Uniwersytecie Łódzki udział biorą dowolne przedmioty zdawane na maturze. 

 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia humanistyczne wybrać

Studia na kierunku Etnologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia humanistyczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki humanistyczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Filozoficzno- Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego