Etnologia i antropologia kulturowa – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku etnologia i antropologia kulturowa znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Antropologia w działaniach pomocowych i rozwojowych
 • Antropolog w instytucjach kultury i mediach
 • Antropologia ekologiczna
 • Antropologia miasta
 • Antropologia wsi
 • Antropologia wizualna
 • Antropologia współczesności
 • Folklor i kultura popularna
 • Kultura materialna
 • Metody badań etnograficznych
 • Rytuał – mit – religia
 • Społeczność lokalna – zarządzanie dziedzictwem
 • Społeczności pozaeuropejskie
 • Sztuka ludowa i nieprofesjonalna
 • Tożsamość i mniejszości
 • Współczesne nurty antropologii 

 

Uniwersytet Łódzki to jedna z największych szkół wyższych w kraju. W bogatej ofercie kształcenia, kandydaci odnajdą kierunek Etnologia i antropologia kulturowa, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Istotą nauki jest zaznajomienie się z problematyką zjawisk kulturowych, organizowaniem i funkcjonowaniem kultury, oraz znaczeniem kultury i historycznej zmienności form kulturowych. Studenci uczą się o zwyczajach odległych ludów pozaeuropejskich, ale także poznają europejską i polską kulturę popularną, folklor oraz sposoby myślenia działania różnych grup społecznych. Etnologia i antropologia kulturowa na Uniwersytecie Łódzkim to także rozwijanie umiejętności interpretacyjnych, kompetencji humanistycznych, krytycznego i analitycznego myślenia, oraz wrażliwości i wyobraźni antropologicznej.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: etnologia pozaeuropejska, etnografia Polski i Europy, metody interpretacji kultury, antropologia wizualna, antropologia medyczna, badania terenowe, antropologia nowych technologii, teoria kultury i społeczeństwa, współczesne nurty myśli antropologicznej. A jaką pracę mogą znaleźć absolwenci? Absolwenci Etnologii i antropologii kulturowej na UŁ znajdą zatrudnienie jako muzealnicy, animatorzy kultury, reporterzy, dziennikarze, nauczyciele, trenerzy warsztatów twórczych.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Basia, studentka Etnologii i antropologii kulturowej mówi:

„Uniwersytet Łódzki to bardzo dobra uczelnia, na której znalazłam swoje miejsce. Studiując Etnologię i antropologię kulturową mogę rozwijać swoje zainteresowania, a co ważne, w gronie osób podobnie zakręconych. Polecam.”