Ekonomia miasta zrównoważonego UŁ

Ekonomia miasta zrównoważonego – Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki to prestiżowa szkoła wyższa, charakteryzująca się innowacyjnym programem nauczania. W bogatej ofercie dydaktycznej, wyróżnia się, między innymi, Ekonomia miasta zrównoważonego, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Ekonomia miasta zrównoważonego na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym. Założeniem nauki jest przekazanie wiedzy i umiejętności nowoczesnego zarządzania miastem i kształtowania innowacyjnych środowisk miejskich. Studenci poznają zagadnienia ekonomiczne, społeczne i środowiskowe, a także uczą się zarządzać projektami miejskimi.

Studia na kierunku Ekonomia miasta zrównoważonego na Uniwersytecie Łódzkim dzielą się na następujące specjalności: Zintegrowany rozwój miasta- profil gospodarczy, Zintegrowany rozwój miasta- profil społeczny, Zintegrowany rozwój miasta- profil środowiskowy.

Specjalność Zintegrowany rozwój miasta- profil gospodarczy pogłębia wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie kształtowania polityki gospodarczej miasta, przedsiębiorczości i innowacyjności i procesów metropolizacji.

Specjalność Zintegrowany rozwój miasta- profil społeczny pogłębia wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie kształtowania polityki społecznej i jakości życia w mieście, bezpieczeństwa i wykorzystania systemów informacyjno-komunikacyjnych na rzecz mieszkańców.

Specjalność Zintegrowany rozwój miasta- profil środowiskowy pogłębia wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie kształtowania polityki ekologicznej miasta, instrumentów ochrony środowiska, gospodarki niskoemisyjnej i rozwiązywania konfliktów środowiskowych.

A jakie przedmioty realizowane są w programie nauczania? Na przykład: strategie rozwoju i marketing miast, projekty rewitalizacyjne, aktywizacja i partycypacja społeczna, ekologistyka i transport zrównoważony, ekonomika miasta, finanse publiczne, systemy informacji przestrzennej, budowanie i zarządzanie zintegrowanymi projektami miejskimi. A jaka praca czeka na absolwentów? Mogą znaleźć zatrudnienie w instytucjach samorządu miejskiego i regionalnego, administracji szczebla centralnego, przedsiębiorstwach, organizacjach pozarządowych specjalizujących się w działaniach miejskich i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Justyna, studentka Ekonomii miasta zrównoważonego mówi:

„Każdemu mieszkańcowi powinno zależeć na tym, aby jego miasto się rozwijało; rozwijało się poprawnie, dbając o wiele aspektów związanych z mieszkańcami, gospodarką i środowiskiem. Posiadając wiedzę zdobytą na Uniwersytecie Łódzkim będę wiedziała w którą stronę taki rozwój powinien iść.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Ekonomię miasta zrównoważonego na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Ekonomia miasta zrównoważonego na Uniwersytecie Łódzkim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • struktur instytucji społecznych, kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych, ochrony środowiska,
 • rozwoju i gospodarowania w przestrzeni miejskiej,
 • funkcjonowania organizmów miejskich,
 • pozyskiwania i analizy danych,
 • kształtowania zintegrowanej polityki rozwoju miasta w kontekście procesów integracji europejskiej,
 • analizowania procesów społecznych, ekonomicznych i środowiskowych,
 • zarządzania projektami miejskimi,
 • przygotowywania strategicznych planów i programów rozwoju.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Ekonomia miasta zrównoważonego:

Absolwent kierunku Ekonomia miasta zrównoważonego na Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie w:

 • instytucjach samorządu miejskiego i regionalnego,
 • administracji szczebla centralnego,
 • firmach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzających nieruchomościami,
 • przedsiębiorstwach przeprowadzających audyty energetyczne budynków,
 • pracowniach projektowania urbanistycznego,
 • firmach doradczych i konsultingowych,
 • organizacjach pozarządowych specjalizujących się w działaniach miejskich i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Priorytetowymi przedmiotami, które otwierają drzwi na kierunek Ekonomia miasta zrównoważonego na Uniwersytecie Łódzkim są, przede wszystkim, język obcy nowożytny, a także matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka. 

 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Ekonomia miasta zrównoważonego - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Ekonomiczno - Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego