Ekonomia miasta zrównoważonego – Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki to prestiżowa szkoła wyższa, charakteryzująca się innowacyjnym programem nauczania. W bogatej ofercie dydaktycznej, wyróżnia się, między innymi, Ekonomia miasta zrównoważonego, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.

Założeniem nauki jest przekazanie wiedzy i umiejętności nowoczesnego zarządzania miastem i kształtowania innowacyjnych środowisk miejskich. Studenci poznają zagadnienia ekonomiczne, społeczne i środowiskowe, a także uczą się zarządzać projektami miejskimi.

A jakie przedmioty realizowane są w programie nauczania? Na przykład: strategie rozwoju i marketing miast, projekty rewitalizacyjne, aktywizacja i partycypacja społeczna, ekologistyka i transport zrównoważony, ekonomika miasta, finanse publiczne, systemy informacji przestrzennej, budowanie i zarządzanie zintegrowanymi projektami miejskimi. A jaka praca czeka na absolwentów? Mogą znaleźć zatrudnienie w instytucjach samorządu miejskiego i regionalnego, administracji szczebla centralnego, przedsiębiorstwach, organizacjach pozarządowych specjalizujących się w działaniach miejskich i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Justyna, studentka Ekonomii miasta zrównoważonego mówi:

„Każdemu mieszkańcowi powinno zależeć na tym, aby jego miasto się rozwijało; rozwijało się poprawnie, dbając o wiele aspektów związanych z mieszkańcami, gospodarką i środowiskiem. Posiadając wiedzę zdobytą na Uniwersytecie Łódzkim będę wiedziała w którą stronę taki rozwój powinien iść.”