Ekomiasto – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku ekomiasto na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku ekomiasto znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • Wpływ miasta na zdrowie człowieka
  • Edukacja i świadomość ekologiczna mieszkańców miast 
  • Instytucje i służby ochrony środowiska
  • Ruchy miejskie i organizacje pozarządowe 
  • Konflikty środowiskowe 
  • Prawo ochrony środowiska
  • Polityki miejskie 
  • Finanse samorządowe
 

Uniwersytet Łódzki prowadzi kształcenie na 111 kierunkach studiów. W szerokiej ofercie edukacyjnej, kandydaci znajdą także kierunek Ekomiasto, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy, będącej połączeniem takich dyscyplin i zagadnień jak: ekonomia, zrównoważony rozwój, funkcjonowanie społeczności miejskich, ekologia, zagospodarowanie przestrzeni. Kierunek prowadzony jest przy współpracy z Wydziałem Ekonomiczno- Socjologicznym.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania kierunku Ekomiasto? Na przykład: ekonomia środowiska, ekonomika miasta, ekosystemy przyrodnicze miasta, konflikty środowiskowe, wartość i wycena środowiska, samorząd terytorialny i administracja, zintegrowane planowanie rozwoju miast. A co po studiach? Absolwenci kierunku Ekomiasto znajdą zatrudnienie w instytucjach samorządu miejskiego i regionalnego, przedsiębiorstwach, organizacjach pozarządowych specjalizujących się w działaniach miejskich i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Jeśli szukamy dla siebie nowoczesnych kierunków, warto sprawdzić która uczelnia zapewni wysoko rozwinięte kształcenie.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Paulina, studentka Ekomiasta mówi:

„Ekomiasto to nowoczesny kierunek, który łączy w sobie ekonomię i życie miasta, dosłownie. Idee zawarte w programie nauczania coraz szybciej rozprzestrzeniają się po świecie i już niedługo polskie miasta będą musiały wziąć je pod uwagę. Dlatego potrzebni będę specjaliści w tej dziedzinie. I dlatego studiuję na Uniwersytecie Łódzkim.”