Ekomiasto UŁ

Ekomiasto – Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki prowadzi kształcenie na osiemdziesięciu kierunkach i prawie stu siedemdziesięciu specjalnościach. W szerokiej ofercie edukacyjnej, kandydaci znajdą także kierunek Ekomiasto, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Ekomiasto na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska. Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy, będącej połączeniem takich dyscyplin i zagadnień jak: ekonomia, zrównoważony rozwój, funkcjonowanie społeczności miejskich, ekologia, zagospodarowanie przestrzeni. Kierunek prowadzony jest przy współpracy z Wydziałem Ekonomiczno- Socjologicznym.

Studia na kierunku Ekomiasto na Uniwersytecie Łódzkim dzielą się na następujące specjalności: Zintegrowany rozwój miasta- profil środowiskowy, Zintegrowany rozwój miasta- profil społeczno- gospodarczy. Czym one się różnią? Pierwszą specjalność określają takie zagadnienia jak: rewitalizacja przyrodnicza, biotechnologie w rekultywacji środowiska, miejskie ogrody, użytkowe aspekty zieleni miejskiej. Drugą specjalność określają: przedsiębiorczość i inwestycje w mieście, jakość życia w mieście, modelowanie rozwoju procesów społeczno-gospodarczych miasta.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania kierunku Ekomiasto? Na przykład: ekonomia środowiska, ekonomika miasta, ekosystemy przyrodnicze miasta, konflikty środowiskowe, wartość i wycena środowiska, samorząd terytorialny i administracja, zintegrowane planowanie rozwoju miast. A co po studiach? Absolwenci kierunku Ekomiasto znajdą zatrudnienie w instytucjach samorządu miejskiego i regionalnego, przedsiębiorstwach, organizacjach pozarządowych specjalizujących się w działaniach miejskich i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Jeśli szukamy dla siebie nowoczesnych kierunków, warto sprawdzić która uczelnia zapewni wysoko rozwinięte kształcenie. Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Paulina, studentka Ekomiasta mówi:

„Ekomiasto to nowoczesny kierunek, który łączy w sobie ekonomię i życie miasta, dosłownie. Idee zawarte w programie nauczania coraz szybciej rozprzestrzeniają się po świecie i już niedługo polskie miasta będą musiały wziąć je pod uwagę. Dlatego potrzebni będę specjaliści w tej dziedzinie. I dlatego studiuję na Uniwersytecie Łódzkim.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Ekomiasto na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Ekomiasto na Uniwersytecie Łódzkim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • funkcjonowania samorządu i instytucji miejskich,
 • adaptacji miasta do zmian klimatu,
 • planowania rozwoju miasta,
 • pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych,
 • promocji i marketingu.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Ekomiasto:

Absolwent kierunku Ekomiasto na Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie w:

 • działach związanych z zarządzaniem strategicznym,
 • działach zarządzania transportem,
 • działach ochrony środowiska,
 • administracji szczebla centralnego,
 • przedsiębiorstwach nowoczesnych technologii w zakresie ochrony środowiska i zarządzania energią,
 • sektorze społecznym.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W gronie przedmiotów priorytetowych na kierunek Ekomiasto na UŁ znajdują się: język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie, biologia, geografia, informatyka. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne wybrać

Studia biologiczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki biologiczne i przyrodnicze w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego