Dziennikarstwo międzynarodowe – Uniwersytet Łódzki 2022

Studia na kierunku dziennikarstwo międzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku dziennikarstwo międzynarodowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • Praktyczna nauka języka angielskiego 
  • Praktyczna nauka języka niemieckiego
  • Film i teatr w Niemczech
  • Przegląd najważniejszych wydarzeń społeczno-politycznych
  • Pisanie tekstów dziennikarskich
  • Stosunki polsko-niemieckie
  • Historia, kultura Niemiec (Rosji) 

 

Uniwersytet Łódzki to znaczący ośrodek kształcenia wyższego, oferujący bogatą paletę kierunków. Jednym z nich jest Dziennikarstwo międzynarodowe, prowadzone na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest nabycie umiejętności posługiwania się warsztatem dziennikarskim w zakresie gatunków dziennikarskich funkcjonujących w mediach różnego typu w Polsce i krajach wybranego obszaru językowego. Studenci pozyskują wiedzę o mediach, kulturze i literaturze, a także zaznajamiają się z technikami pozyskiwania informacji, oraz selekcjonowania ich.

A jakie przedmioty realizowane są w programie nauczania? Na przykład: praktyczna nauka języka niemieckiego (rosyjskiego), historia, kultura Niemiec (Rosji), stosunki polsko-niemieckie (rosyjskie), niemiecki (rosyjski) system medialny, film i teatr w Niemczech (Rosji), przegląd najważniejszych wydarzeń społeczno-politycznych, pisanie tekstów dziennikarskich. Absolwenci kierunku Dziennikarstwo międzynarodowe mogą pracować w mediach polskich i zagranicznych, agencjach promocyjno-reklamowych, organizacjach dowolnego typu w zakresie public relations oraz rzecznictwa prasowego.

Dokąd udać się po maturze? Wybór odpowiedniej uczelni czasami bywa skomplikowany, lecz jeśli chcemy studiować w Łodzi, to warto wiedzieć:

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Sebastian, student Dziennikarstwa międzynarodowego mówi:

„Od początku nauki w liceum marzy mi się praca dziennikarza, ale skoncentrowanego na jednym miejscu. Chciałbym być korespondentem i wierzę, że dzięki studiom na Uniwersytecie Łódzkim, na Dziennikarstwie międzynarodowym będzie mi znacznie łatwiej osiągnąć cel.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

DZIENNIKARSTWO MIĘDZYNARODOWE - ważne informacje

Dziennikarstwo międzynarodowe studia Łódź

Dziennikarstwo międzynarodowe studia