Chemia – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku chemia na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku chemia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • Chemia ogólna
  • Chemia analityczna
  • Chemia nieorganiczna
  • Chemia organiczna
  • Chemia fizyczna
  • Chemia analityczna
  • Biochemia
 

Na Uniwersytecie Łódzkim studenci otrzymują możliwość kształcenia z zakresu różnych dyscyplin. Wśród oferowanych kierunków znajdą także Chemię, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu chemii, opartej na podstawach nauk matematyczno- przyrodniczych. Studenci nabywają umiejętności w obszarze otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z opadami, czy promowania zrównoważonego rozwoju.

 Głównymi przedmiotami, które realizuje się w toku nauki są: matematyka, chemia analityczna, biochemia, spektroskopia, analiza instrumentalna, chemia fizyczna. Prowadzone specjalności mają za zadanie określić przyszły zawód, zatem absolwenci Chemii znajdą zatrudnienie w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych, w administracji państwowej i samorządowej, placówkach naukowo-badawczych.

Przed ostatecznym wyborem szkoły wyższej, warto wiedzieć:

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Malwina, studentka Chemii mówi:

„Chemia jest dziedziną, która zawsze będzie odgrywała olbrzymią rolę w życiu człowieka. Dlatego warto rozwijać się w jej zakresie. Zajęcia na Uniwersytecie Łódzkim pogłębiają wiedzę, a co ważniejsze, solidnie przygotowują do kariery zawodowej.”