Biotechnologia – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku biotechnologia na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku biotechnologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • Podstawy statystyki
  • Chemia fizyczna
  • Mikrobiologia ogólna 
  • Ochrona środowiska z ekologią
  • Biologiczne właściwości biomolekuł
  • Podstawy fizyki i biofizyki
  • Biochemia

 

Uniwersytet Łódzki to jedna z największych szkół wyższych w kraju. W bogatej ofercie kształcenia, kandydaci odnajdą kierunek Biotechnologia, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy, będące połączeniem zagadnień technologii i współczesnych metod biologii eks­perymentalnej.

W gronie przedmiotów realizowanych w toku nauki znajdują się: inżynieria bioprocesowa, biologia molekularna, enzymologia, kultury tkankowe roślin i zwierząt, mikrobiologia przemysłowa, fitopatologia roślin, inżynieria genetyczna. A co po studiach? Absolwenci Biotechnologii znajdą zatrudnienie w zakładach chemicznych, przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną środowiska, ośrodkach uprawy roślin,  laboratoriach kontrolnych i badawczych.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Ewa, studentka Biotechnologii mówi:

„Biotechnologia to bardzo ciekawa sprawa, która wpływa na życie nas wszystkich. Jest moją pasją, największym hobby, dlatego chciałam rozwijać się w jej zakresie. Wybrałam Uniwersytet Łódzki. Uczelnię znaną, ważną, kształcącą na wysokim poziomie.”