Biotechnologia UŁ

Biotechnologia – Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki to jedna z największych szkół wyższych w kraju. W bogatej ofercie kształcenia, kandydaci odnajdą kierunek Biotechnologia, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Biotechnologia na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska. Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy, będące połączeniem zagadnień technologii i współczesnych metod biologii eks­perymentalnej.

Studia na kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Łódzkim dzielą się na następujące specjalności: Biotechnologia medyczna, Biotechnologia mikrobiologiczna, Biotechnologia roślinna. W gronie przedmiotów realizowanych w toku nauki znajdują się: inżynieria bioprocesowa, biologia molekularna, enzymologia, kultury tkankowe roślin i zwierząt, mikrobiologia przemysłowa, fitopatologia roślin, inżynieria genetyczna. A co po studiach? Absolwenci Biotechnologii znajdą zatrudnienie w zakładach chemicznych, przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną środowiska, ośrodkach uprawy roślin,  laboratoriach kontrolnych i badawczych.

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Ewa, studentka Biotechnologii mówi:

„Biotechnologia to bardzo ciekawa sprawa, która wpływa na życie nas wszystkich. Jest moją pasją, największym hobby, dlatego chciałam rozwijać się w jej zakresie. Wybrałam Uniwersytet Łódzki. Uczelnię znaną, ważną, kształcącą na wysokim poziomie.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Biotechnologię na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent Biotechnologii na Uniwersytecie Łódzkim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • wykorzystania drobnoustrojów,
  • diagnozowania chorób zakaźnych,
  • opracowywania i wykorzystywania testów diagnostycznych i biopreparatów pomocnych w terapii różnych chorób.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Biotechnologia:

Absolwent kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie w:

  • zakładach chemicznych,
  • przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną środowiska,
  • ośrodkach uprawy roślin,  
  • laboratoriach kontrolnych i badawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W gronie przedmiotów priorytetowych na kierunek Biotechnologia na Uniwersytecie Łódzkim znajdują się: biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia. 

 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne wybrać

Studia na kierunku Biotechnologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki biologiczne i przyrodnicze w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego