Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku biomonitoring i biotechnologie ekologiczne na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku biomonitoring i biotechnologie ekologiczne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • Zróżnicowanie taksonomiczne - kręgowce 
  • Zróżnicowanie taksonomiczne - rośliny
  • Ekologia ogólna
  • Ochrona środowiska przyrodniczego
  • Identyfikacja organizmów wskaźnikowych i biologiczne miary stanu środowiska 
  • Środowiskowe uwarunkowania rozwoju biologicznego człowieka

 

Uniwersytet Łódzki to znaczący punkt na edukacyjnej mapie kraju. W szerokiej ofercie dydaktycznej znajduje się Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne, prowadzone na studiach pierwszego stopnia.

Najważniejszym założeniem kształcenia jest nabycie umiejętności niezbędnych do oceny stanu środowiska i wdrażania rozwiązań umożliwiających efektywną ochronę ekosystemów wodnych i lądowych. Studenci poznają metody redukcji zanieczyszczeń obszarowych, wzmacniania i przyspieszania procesów samooczyszczania rzek i redukcji zanieczyszczeń w ekosystemach podlegających antropopresji.

W gronie przedmiotów do zaliczenia w toku nauki znajdują się, między innymi: podstawy geomonitoringu, ekologia ogólna, ekologia populacji, nowoczesne techniki laboratoryjne, ekobiznes, mikrobiologia środowiskowa, ochrona środowiska przyrodniczego, waloryzacja przyrodnicza w aspekcie społecznym i ekonomicznym. Absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej zajmujących się ochroną środowiska, służbach ochrony środowiska, laboratoriach badań środowiska, firmach konsultingowych, parkach narodowych lub krajobrazowych.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Milena, studentka Biomonitoringu i biotechnologii ekologicznych mówi:

„Uniwersytet Łódzki to świetna uczelnia, w której spotkałam ludzi zafascynowanych dziedzinami, które studiują i których uczą. To miejsce, które żyje własnym życiem. „