Biomonitoring UŁ

Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne – Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki to znaczący punkt na edukacyjnej mapie kraju. W szerokiej ofercie dydaktycznej znajduje się Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne, prowadzone na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne realizowany jest na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska. Najważniejszym założeniem kształcenia jest nabycie umiejętności niezbędnych do oceny stanu środowiska i wdrażania rozwiązań umożliwiających efektywną ochronę ekosystemów wodnych i lądowych. Studenci poznają metody redukcji zanieczyszczeń obszarowych, wzmacniania i przyspieszania procesów samooczyszczania rzek i redukcji zanieczyszczeń w ekosystemach podlegających antropopresji.

Studia na kierunku Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne nie dzielą się na specjalności, a w gronie przedmiotów do zaliczenia w toku nauki znajdują się, między innymi: podstawy geomonitoringu, ekologia ogólna, ekologia populacji, nowoczesne techniki laboratoryjne, ekobiznes, mikrobiologia środowiskowa, ochrona środowiska przyrodniczego, waloryzacja przyrodnicza w aspekcie społecznym i ekonomicznym. Absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej zajmujących się ochroną środowiska, służbach ochrony środowiska, laboratoriach badań środowiska, firmach konsultingowych, parkach narodowych lub krajobrazowych.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Milena, studentka Biomonitoringu i biotechnologii ekologicznych mówi:

„Uniwersytet Łódzki to świetna uczelnia, w której spotkałam ludzi zafascynowanych dziedzinami, które studiują i których uczą. To miejsce, które żyje własnym życiem. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent Biomonitoringu i biotechnologii ekologicznych na Uniwersytecie Łódzkim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • nauk przyrodniczych o organizmach, populacjach i ekosystemach,
 • naturalnej zmienności czynników środowiskowych oraz przyczyn, form i skutków presji wywieranej na środowisko przez człowieka,
 • biologicznych metod oceny stanu środowiska,
 • rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń i biogenów w różnych ośrodkach,
 • formułowania wniosków z badań biomonitoringowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne:

Absolwent kierunku Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne na Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie w:

 • administracji rządowej i samorządowej zajmujących się ochroną środowiska,
 • służbach ochrony środowiska,
 • laboratoriach badań środowiska,
 • firmach konsultingowych zajmujących się wykonywaniem ocen oddziaływania na środowisko inwestycji różnego typu,
 • parkach narodowych lub krajobrazowych,
 • społecznych organizacjach ekologicznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W gronie przedmiotów priorytetowych na kierunek Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne na UŁ znajdują się: biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia. 

 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne i przyrodnicze wybrać

Studia na kierunku Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne - wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne i przyrodnicze w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki biologiczne i przyrodnicze w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego