Biologia – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku biologia na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku biologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • Zoologia kręgowców
  • Botanika systematyczna
  • Biologia komórki
  • Chemia nieorganiczna
  • Fizyka z elementami biofizyki
  • Statystyka
  • Psychologia dla nauczycieli
 

Podstawowym założeniem kształcenia jest uzyskanie wiedzy z obszaru nauk biologicznych ze szczególnym uwzględnieniem: zoologii, botaniki, ekologii, biochemii, biologii molekularnej, czy biologii komórki. Studenci uczą się obsługi typowej i specjalistycznej aparatury analityczno-diagnostycznej przeznaczonej do analizy materiału biologicznego, a także uczestniczą w zajęciach terenowych.

A jakie przedmioty realizowane są na kierunku Biologia? Na przykład: ekologia, zoologia, antropologia, fizjologia zwierząt, biochemia kliniczna, genetyka molekularna, anatomia i histogeneza roślin, chemia organiczna. A co po studiach? Absolwenci Biologii na UŁ znajdą zatrudnienie w  instytutach naukowo-badawczych, laboratoriach przemysłu farmaceutycznego i spożywczego, zakładach hodowli roślin i zwierząt, laboratoriach diagnostycznych i medycznych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, służbach ochrony środowiska, jednostkach monitorowania zdrowia publicznego.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Basia, studentka Biologii mówi:

„Wybrałam naukę na Uniwersytecie Łódzkim, bo to duża i prestiżowa uczelnia. Biologia to moja największa pasja i chciałam rozwijać ją w najlepszym miejscu.”