Bezpieczeństwo narodowe UŁ

Bezpieczeństwo narodowe – Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki to jeden z największych uniwersytetów w kraju. Szeroki wachlarz edukacyjny stanowi osiemdziesiąt kierunków kształcenia, a jednym z nich jest Bezpieczeństwo narodowe, prowadzone na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych. Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie administrowania publiczną infrastrukturą w zakresie utrzymania bezpieczeństwa. Studenci zapoznają się z szeroko rozumianym pojęciem bezpieczeństwa w kontekście ekonomicznym, politycznym, ekologicznym, militarnym, informatycznym  i kulturowym. Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Łódzkim to poznanie zasad funkcjonowania krajowego systemu bezpieczeństwa i roli prawa w jego kształtowaniu, jak również zaznajomienie się z procedurami reagowania w sytuacjach zagrożenia.

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Łódzkim nie dzielą się na specjalności, a w gronie realizowanych przedmiotów znajdują się, na przykład: teorie bezpieczeństwa, międzynarodowe stosunki polityczne, międzynarodowe stosunki wojskowe, sztuka przetrwania, strzelectwo, zasady udzielania pierwszej pomocy. Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo narodowe na UŁ mogą znaleźć zatrudnienie w zespołach reagowania kryzysowego, międzynarodowych organizacjach międzyrządowych i pozarządowych, placówkach dyplomatycznych i konsularnych, instytucjach struktur ochronnych i obronnych państwa.

Czy wybór uczelni może być łatwy? Oczywiście, że tak. Wybierając się na studia do Łodzi, warto wiedzieć: Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Kuba, student Bezpieczeństwa narodowego mówi:

„Bezpieczeństwo narodowe to kierunek inny niż wszystkie. To połączenie nauki, treningu i zmiany stylu życia oraz myślenia o świecie. Polecam każdemu, bo jest to niezwykle rozwijający kierunek.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Łódzkim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • procesów zachodzących w organizacji i funkcjonowaniu współczesnych państw,
 • analizowania kompetencji i zadań administracji rządowej i samorządowej,
 • analizy i oceny przyczynowo- skutkowej procesów zachodzących w obszarze bezpieczeństwa,
 • polityki bezpieczeństwa,
 • środków strategicznych i sposobów ich wykorzystania w strategii bezpieczeństwa,
 • problemów i przyczyn powstania sytuacji kryzysowych,
 • międzynarodowych stosunków wojskowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Bezpieczeństwo narodowe:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie w:

 • zespołach reagowania kryzysowego,
 • międzynarodowych organizacjach międzyrządowych i pozarządowych,
 • placówkach dyplomatycznych i konsularnych,
 • instytucjach struktur ochronnych i obronnych państwa.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami, branymi pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym na kierunek Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Łódzkim są: wiedza o społeczeństwie, historia, geografia, matematyka. W gronie przedmiotów dodatkowych znajdują się: język polski i język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski). 

 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia społeczne wybrać

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe - wszystko co musisz wiedzieć

Studia społeczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki ochrony i bezpieczeństwa w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego