Bezpieczeństwo narodowe – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • Międzynarodowe stosunki wojskowe
  • Obrona osobista - techniki samoobrony
  • Administracja publiczna 
  • Międzynarodowe stosunki polityczne
  • Zadania służb państwowych w zakresie bezpieczeństwa
  • Zadania służb porządku publicznego

 

Uniwersytet Łódzki to jeden z największych uniwersytetów w kraju. Szeroki wachlarz edukacyjny stanowi 111 kierunków kształcenia, a jednym z nich jest Bezpieczeństwo narodowe, prowadzone na studiach pierwszego stopnia.

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie administrowania publiczną infrastrukturą w zakresie utrzymania bezpieczeństwa. Studenci zapoznają się z szeroko rozumianym pojęciem bezpieczeństwa w kontekście ekonomicznym, politycznym, ekologicznym, militarnym, informatycznym  i kulturowym. Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Łódzkim to poznanie zasad funkcjonowania krajowego systemu bezpieczeństwa i roli prawa w jego kształtowaniu, jak również zaznajomienie się z procedurami reagowania w sytuacjach zagrożenia.

W gronie realizowanych przedmiotów znajdują się, na przykład: teorie bezpieczeństwa, międzynarodowe stosunki polityczne, międzynarodowe stosunki wojskowe, sztuka przetrwania, strzelectwo, zasady udzielania pierwszej pomocy. Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo narodowe na UŁ mogą znaleźć zatrudnienie w zespołach reagowania kryzysowego, międzynarodowych organizacjach międzyrządowych i pozarządowych, placówkach dyplomatycznych i konsularnych, instytucjach struktur ochronnych i obronnych państwa.

Czy wybór uczelni może być łatwy? Oczywiście, że tak. Wybierając się na studia do Łodzi, warto wiedzieć:

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Kuba, student Bezpieczeństwa narodowego mówi:

„Bezpieczeństwo narodowe to kierunek inny niż wszystkie. To połączenie nauki, treningu i zmiany stylu życia oraz myślenia o świecie. Polecam każdemu, bo jest to niezwykle rozwijający kierunek.”