Bankowość i finanse cyfrowe – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku bankowość i finanse cyfrowe na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bankowość i finanse cyfrowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • Projektowanie procesów biznesowych
  • Teoria społeczeństwa informacyjnego
  • Zaawansowana analiza ekonomiczna
  • Statystyka w analizach biznesowych i społecznych
  • Zarządzanie zmianą
  • Multikulturowość w biznesie
  • Problemy współczesnej ekonomii
  • Infografika
  • Ekonometria finansowa
  • Metodyki testowania oprogramowania

 

Uniwersytet Łódzki to jeden z wyraźniejszych punktów na mapie szkolnictwa wyższego. Na liście oferowanych kierunków kształcenia, pod literą „B” znajduje się Bankowość i finanse, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem nauki jest wykształcenie specjalistów w zakresie finansów, posiadających jednocześnie rozwinięte kompetencje cyfrowe.

Najważniejszymi przedmiotami realizowanymi na tym kierunku są: bankowość, rachunkowość, finanse przedsiębiorstw, rynki i produkty finansowe, analiza finansowa, struktury danych i algorytmy, gospodarka cyfrowa. A co po studiach? Absolwenci kierunku Bankowość i finanse cyfrowe na UŁ znajdą zatrudnienie w bankach i innych instytucjach finansowych, firmach konsultingowych, podmiotach współpracujących z instytucjami finansowymi, a wykonywać mogą obowiązki pośrednika finansowego, referenta bankowości, konsultanta do spraw systemów informatycznych, specjalisty ds. wdrażania systemów informatycznych, analityka biznesowego.

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Wojtek, student Bankowości i finansów cyfrowych mówi:

„Umiejętności, które nabywa się studiując Bankowość i finanse cyfrowe na Uniwersytecie Łódzkim niedługo staną się fundamentem pracy w obszarze finansów; będą, po prostu, niezbędne. Dlatego polecam ten kierunek wszystkim, którzy chcą zrobić krok w przyszłość i dzięki swojej wiedzy wyjść przed szereg.”