Archeologia – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku archeologia na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku archeologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • Archeologia Polski i powszechna. Okres brązu i wczesna epoka żelaza
  • Wstęp do archeologii
  • Metodyka badań stanowisk pradziejowych
  • Materialny wymiar kultury w ujęciu etnograficznym - wybrane aspekty w kontekście badań archeologicznych
  • Uzbrojenie europejskie w średniowieczu i jego wpływ na ówczesną sztukę wojenną
  • Rekonstrukcje naczyń glinianych
 

Uniwersytet Łódzki to jeden z wyraźniejszych punktów na mapie szkolnictwa wyższego. W ofercie dydaktycznej, pod literą „A” znajduje się Archeologia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest zrozumienie przeszłości od najdawniejszych epok historii naturalnej naszej planety po historię najnowszą. Studenci poznają metody i techniki prac wykopaliskowych oraz dokumentacyjnych, zasady gromadzenia zbiorów muzealnych, czy też tajniki analiz sekwencji stratygraficznych.

Na liście przedmiotów do zaliczenia w toku nauki znajdują się, między innymi, takie przedmioty jak: epoka kamienia, epoka brązu i wczesna epoka żelaza, archeologia środowiskowa, bioarcheologia człowieka, technologie i techniki historycznego budownictwa murowanego, Łódź i region łódzki w świetle wyników badań archeologicznych, firma archeologiczna w praktyce. A co po studiach? Absolwenci Archeologii na UŁ znajdą zatrudnienie w placówkach naukowych, muzealnych i konserwatorskich.

Wybraliśmy kierunek studiów- Archeologię. Ale gdzie zdobywać wykształcenie? Jeśli planujemy studiować w Łodzi, to warto wiedzieć:

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Konrad, student Archeologii mówi:

„Archeologia to historia nas wszystkich, nasza przeszłość, nasza kultura. To niezwykle fascynujące odkrywać ją kawałek po kawałku. Każdemu pasjonatowi przeszłości polecam studia na Uniwersytecie Łódzkim. Tutaj będziecie mogli rozwijać swoje pasje.”