Analiza danych – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku analiza danych na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata/inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku analiza danych znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • Rachunkowość finansowa
  • Podstawy programowania
  • Wstęp do pakietów statystycznych
  • Marketing internetowy
  • Techniki prezentacji
  • Elementy statystyki opisowej
  • Przetwarzanie danych tekstowych
  • Elementy matematyki bankowej
  • Makroekonomia 
  • Rynek kapitałowy

 

Uniwersytet Łódzki to wyraźny punkt na akademickiej mapie kraju. Uczelnia proponuje wiele innowacyjnych kierunków kształcenia, a jednym z nich jest Analiza danych, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.

Najważniejszym założeniem kształcenia jest poznanie podstaw metodologii badań oraz zdobycie wiedzy teoretycznej umożliwiającej opracowywanie nowych metod badawczych w zakresie analizy danych. Ponadto, studenci zapoznają się z metodami projektowania inżynierskiego oraz tajnikami wiedzy inżynierskiej w zakresie rozwiązywania problemów mających swoje źródło w praktycznych przykładach z obszaru analizy danych.

W gronie przedmiotów realizowanych w programie nauczania znajdują się, między innymi, takie zagadnienia jak: środowisko pracy analityka, arkusze kalkulacyjne, matematyka konkretna, architektura systemów komputerowych, programowanie podstawowe, matematyka bankowa, pakiety statystyczne, analiza techniczna, programowanie baz danych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Analizy danych na UŁ mogą wykorzystać w instytucjach finansowych, instytucjach administracji publicznej i państwowej, zakładach produkcyjnych, firmach z branży IT, instytucjach naukowo- badawczych, ośrodkach badania opinii publicznej.

Jeśli szukamy dla siebie nowoczesnych kierunków, warto sprawdzić która uczelnia zapewni wysoko rozwinięte kształcenie.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Mateusz, student Analizy danych mówi:

„Umiejętności nabyte podczas studiów można wykorzystać w różnych branżach i na różnych stanowiskach. Między innymi dlatego, analiza danych jest tak popularną dziedziną. Studia na tym kierunku na Uniwersytecie Łódzkim to świetna inwestycja w przyszłość.”