Analityka chemiczna – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku analityka chemiczna na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku analityka chemiczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Wstęp do chemii
 • Podstawy obliczeń chemicznych
 • Chemia ogólna
 • Podstawy biologii 
 • Repetytorium z podstaw matematyki stosowanej w chemii
 • Elementy zastosowania matematyki w chemii
 • Technologia informacyjna i statystyka
 • Sztuka studiowania
 • Ochrona własności intelektualnej 
 • Chemiczne metody analizy jakościowej
 • Elementy krystalografii 
 • Chemia radiacyjna

 

Uniwersytet Łódzki to jedna z największych szkół wyższych w kraju. W bogatej ofercie kształcenia, kandydaci odnajdą kierunek Analityka chemiczna, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem nauki jest uzyskanie wiedzy ze wszystkich dziedzin chemii, a także zaznajomienie się z metodami i procedurami badawczymi współcześnie stosowanymi w naukach chemicznych i pokrewnych.

W gronie przedmiotów realizowanych w toku nauki znajdują się: chemia analityczna, biochemia, metrologia i walidacja, substancje psychoaktywne, podstawy analizy kryminalistycznej i sądowej, krystalografia, monitoring i ocena środowiska. A co po studiach? Absolwenci Analityki chemicznej na UŁ znajdą zatrudnienie w laboratoriach badawczych, laboratoriach kryminalistycznych, laboratoriach ochrony środowiska, laboratoriach sanitarno-epidemiologicznych.

Studia to temat, którzy bardzo często wywołuje zagubienie. Który kierunek będzie najlepszy? Która uczelnia będzie odpowiadać wymaganiom? Takich pytań jest bardzo, bardzo wiele. Jeśli ostatecznie, zdecydowaliście się na kierunek Analityka chemiczna, warto zadać pytanie:

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Karolina, studentka Analityki chemicznej mówi:

„Analityka chemiczna nie jest to bułka z masłem i nie ma się co oszukiwać, że jest inaczej. Ale na pewno jest to kierunek, który daje bardzo wiele satysfakcji i warto przyłożyć się do nauki. Studia na Uniwersytecie Łódzkim dają pewien komfort, z racji warunków jakie otrzymują studenci do tego, aby pogłębiać swoją wiedzę.”