Analityka biznesu – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku analityka biznesu na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku analityka biznesu znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • Prawo cywilne i handlowe
  • Podstawy marketingu
  • Podstawy zarządzania procesami operacyjnymi
  • Społeczne aspekty zarządzania
  • Wprowadzenie do finansów i rachunkowości
  • Język angielski w biznesie
  • Narzędzia informatyczne w zarządzaniu
  • Podstawy zarządzania procesami operacyjnymi

 

Uniwersytet Łódzki to jeden z największych polskich uniwersytetów. W różnorodnej ofercie kształcenia znalazło się miejsce dla kierunku Analityka biznesu, prowadzonego na studiach pierwszego stopnia.

Najważniejszym założeniem kształcenia jest nabycie umiejętności przeprowadzania wszechstronnych analiz biznesowych, dotyczących bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa i jego perspektyw rozwojowych. Studenci uczą się sporządzać projekcje finansowe dla firm, dokonywać analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, analizować opłacalność projektów inwestycyjnych, czy przygotowywać plan marketingowy związany z wprowadzaniem nowego produktu na rynek.

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: analiza finansowa przedsiębiorstwa, planowanie finansowe, metody pomiaru i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, analiza branży i pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, prawo cywilne i handlowe, psychologia biznesu, przygotowanie biznes planu. Zdobytą wiedzę i nabyte umiejętności absolwenci kierunku Analityka biznesu na UŁ mogą wykorzystać w dużych i małych firmach produkcyjnych i usługowych, firmach konsultingowych, funduszach inwestycyjnych, czy też we własnej działalności gospodarczej.

Studia to temat, którzy bardzo często wywołuje zagubienie. Który kierunek będzie najlepszy? Która uczelnia będzie odpowiadać wymaganiom? Takich pytań jest bardzo, bardzo wiele. Zatem:

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Darek, student Analityki biznesu mówi:

„Uniwersytet Łódzki jest uczelnią, która przygotowuje do wejścia w świat biznesu. Umiejętności, które zdobywamy na kierunku Analityka biznesu dają nam pewność siebie i wiarę we własne możliwości. Nauka to nie tylko wiedza. To także poczucie, że jest się w stanie bardzo wiele osiągnąć.”