Chemia i inż mat sp prz PŁ

Chemia i inżynieria  materiałów specjalnego przeznaczenia – Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka to uczelnia oferująca kandydatom około pięćdziesięciu kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia, prowadzona na studiach drugiego stopnia.

Kierunek Chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia realizowany jest na Wydziale Chemicznym. Celem nauki jest wykształcenie specjalistów, posiadających wiedzę niezbędną do interpretacji i opisu zjawisk chemicznych, fizykochemicznych oraz do prowadzenia prac laboratoryjnych. Studenci zgłębiają trzy dyscypliny: chemię, technologię chemiczną i inżynierię materiałową. Chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia to nauka posługiwania się wiedzą ogólną obejmującą proces projektowania, wytwarzania i badania materiałów chemicznych.

Studia na kierunku Chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia nie dzielą się na specjalności, a szeroki program nauczania składa się z następujących zagadnień: metody badań ciał stałych, materiały w warunkach ekstremalnych, zarządzanie produktem chemicznym, technologie materiałów polimerowych, biomateriały polimerowe, materiały wybuchowe. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Chemii i inżynierii materiałów specjalnego przeznaczenia mogą wykorzystać w przemyśle, laboratoriach badawczych, administracji oraz w innych instytucjach, w których występuje zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu chemii lub technologii materiałów.

Wybór uczelni oraz kierunku kształcenia nierzadko sprawia niemałe problemy. Którą uczelnię wybrać? Która spełni nasze oczekiwania edukacyjne? Kandydaci na studia zadają wiele podobnych pytań. Jakie ma Politechnika Łódzka opinie? Sylwia, studentka Chemii i inżynierii materiałów specjalnego przeznaczenia mówi:

„Przyjechałam na studia na Politechnikę Łódzką ze Stalowej Woli i nie wyobrażam sobie, że mogłabym wybrać inaczej. To świetna uczelnia, w której na każdym kroku można spotkać ciekawych ludzi, wręcz przepełnionych pasją do tego, co robią.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Chemię i inżynierię materiałów specjalnego przeznaczenia na Politechnice Łódzkiej:

Absolwent Chemii i inżynierii materiałów specjalnego przeznaczenia na Politechnice Łódzkiej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • interpretacji i ilościowego opisu podstawowych zjawisk chemicznych i fizykochemicznych,
  • prowadzenia prac laboratoryjnych,
  • postępowania z towarami zużytymi i odpadami,
  • kierowania zespołami ludzkimi.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia:

Absolwent kierunku Chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia na Politechnice Łódzkiej znajdzie zatrudnienie w:

  • przemyśle,
  • laboratoriach badawczych,
  • administracji,
  • instytucjach, w których występuje zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu chemii lub technologii materiałów.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie kwalifikacyjnym na kierunek Chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia są matematyka i język obcy. W gronie przedmiotów do wyboru znajdują się fizyka i chemia. 

 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia chemiczne wybrać

Studia na kierunku Chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia chemiczne w Łodzi

Politechnika Łódzka kierunki

Jakie są kierunki chemiczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Chemicznym PŁ