Chemia i inżynieria  materiałów specjalnego przeznaczenia – Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka to uczelnia oferująca kandydatom około pięćdziesięciu kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia, prowadzona na studiach drugiego stopnia.

Celem nauki jest wykształcenie specjalistów, posiadających wiedzę niezbędną do interpretacji i opisu zjawisk chemicznych, fizykochemicznych oraz do prowadzenia prac laboratoryjnych. Studenci zgłębiają trzy dyscypliny: chemię, technologię chemiczną i inżynierię materiałową. Chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia to nauka posługiwania się wiedzą ogólną obejmującą proces projektowania, wytwarzania i badania materiałów chemicznych.

Szeroki program nauczania składa się z następujących zagadnień: metody badań ciał stałych, materiały w warunkach ekstremalnych, zarządzanie produktem chemicznym, technologie materiałów polimerowych, biomateriały polimerowe, materiały wybuchowe. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Chemii i inżynierii materiałów specjalnego przeznaczenia mogą wykorzystać w przemyśle, laboratoriach badawczych, administracji oraz w innych instytucjach, w których występuje zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu chemii lub technologii materiałów.

Wybór uczelni oraz kierunku kształcenia nierzadko sprawia niemałe problemy. Którą uczelnię wybrać? Która spełni nasze oczekiwania edukacyjne? Kandydaci na studia zadają wiele podobnych pytań. Jakie ma Politechnika Łódzka opinie? Sylwia, studentka Chemii i inżynierii materiałów specjalnego przeznaczenia mówi:

„Przyjechałam na studia na Politechnikę Łódzką ze Stalowej Woli i nie wyobrażam sobie, że mogłabym wybrać inaczej. To świetna uczelnia, w której na każdym kroku można spotkać ciekawych ludzi, wręcz przepełnionych pasją do tego, co robią.”