Biotechnologia – Politechnika Łódzka 2020/2021

Studia na kierunku biotechnologia na Politechnice Łódzkiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku biotechnologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • Matematyka 
  • Fizyka
  • Chemia ogólna i nieorganiczna
  • Biologia komórki
  • Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
  • Wstęp do biotechnologii
  • Technologie informatyczne
 

Politechnika Łódzka to jedna z największych uczelni technicznych, oferująca kandydatom szeroki wachlarz kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Biotechnologia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Głównym założeniem kształcenia jest przygotowanie do opracowywania i wdrażania nowoczesnych biotechnologii, projektowania i technicznego wyposażania linii produkcyjnych oraz ich eksploatacji w różnych gałęziach przemysłu biotechnologicznego, spożywczego, chemicznego, farmaceutycznego, jak i w ochronie środowiska.

Bogaty program nauczania zawiera, między innymi, takie przedmioty jak: chemia organiczna, statystyka, biochemia, mikrobiologia, technologia i analiza żywności, chemia fizyczna. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Biotechnologii na Politechnice Łódzkiej mogą wykorzystać w przemyśle spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym, ochrony środowiska.

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Politechnika Łódzka opinie? Justyna, studentka Biotechnologii mówi:

„Biotechnologia to taka dziedzina, która wpływa na wszystkich i dlatego jest taka ciekawa. Ale nawet najciekawszą wiedzę można przekazać w nudny i nieciekawy sposób. Na Politechnice Łódzkiej uczą ludzie pełni pasji, żyjący swoją dyscypliną naukową. To widać na prowadzonych przez nich zajęciach. To prawdziwa przyjemność uczyć się na tej uczelni.”