Biotechnologia środowiska Politechnika Łódzka

Biotechnologia środowiska – Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka to niemal pięćdziesiąt kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Biotechnologia środowiska, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Biotechnologia środowiska na Politechnice Łódzkiej realizowany jest na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności. Celem kształcenia jest przygotowanie do prowadzenia prac o charakterze analitycznym, monitoringu środowiska, oceny stopnia zagrożenia różnego typu odpadami zawierającymi szkodliwe substancje oraz skutecznymi sposobami ich usuwania. Studenci zapoznają się z najważniejszymi technologiami przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i biotechnologicznego oraz poznają nowoczesne systemy oczyszczania i neutralizacji odpadów stałych, ciekłych i gazowych.

Studia na kierunku Biotechnologia środowiska na Politechnice Łódzkiej nie dzielą się na specjalności, a program nauczania składa się z następujących przedmiotów: pomiary, automatyka i elektrotechnika, aparatura w ochronie środowiska, procesy biodegradacji, procesy fermentacyjne, gospodarka odpadami niebezpiecznymi. Zdobytą wiedze i rozwinięte umiejętności absolwenci Biotechnologii środowiska mogą wykorzystać w oczyszczalniach ścieków, stacjach uzdatniania wody, biogazowniach rolniczych, zakładach przemysłowych, jednostkach rządowych i samorządowych zajmujących się ochroną i monitoringiem środowiska.

Jeśli kierunek studiów został wybrany, warto jeszcze dokładnie zastanowić się nad uczelnią, w której zdobywane będzie wykształcenie. Podstawowym pytaniem będzie: Jakie ma Politechnika Łódzka opinie? Malwina, studentka Biotechnologii środowiska mówi:

„Politechnika Łódzka to znacząca uczelnia w kraju i uzyskany na niej dyplom potrafi otworzyć wiele drzwi. Największym walorem Politechniki Łódzkiej jest nowoczesna wiedza, czyli taka, którą rzeczywiście absolwent będzie miał okazję wykorzystać.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Biotechnologię środowiska na Politechnice Łódzkiej:

Absolwent Biotechnologii środowiska na Politechnice Łódzkiej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • nowoczesnych technologii wykorzystujących drobnoustroje przemysłowe,
 • oczyszczania i neutralizacji odpadów stałych, ciekłych i gazowych,
 • ilościowego opisu podstawowych procesów jednostkowych,
 • monitoringu środowiska,
 • znajomości aparatury w ochronie środowiska,
 • bioinformatyki.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Biotechnologia środowiska:

Absolwent kierunku Biotechnologia środowiska na Politechnice Łódzkiej znajdzie zatrudnienie w:

 • oczyszczalniach ścieków,
 • stacjach uzdatniania wody,
 • biogazowniach rolniczych,
 • zakładach przemysłowych,
 • jednostkach rządowych i samorządowych zajmujących się ochroną i monitoringiem środowiska.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie kwalifikacyjnym na kierunek Biotechnologia środowiska są matematyka i język obcy. W gronie przedmiotów do wyboru znajdują się: fizyka, chemia, biologia. 

 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Biotechnologia środowiska - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Łodzi

Politechnika Łódzka kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ