Biogospodarka -  Politechnika Łódzka 2020/2021

Studia medyczne w Polsce to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku biogospodarka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • Matematyka
  • Fizyka
  • Chemia ogólna 
  • Podstawy zarządzania
  • Podstawy ekonomii
  • Infotechnologie
  • Grafika inżynierska
  • Materiałoznawstwo
  • Podstawy biogospodarki

 

Politechnika Łódzka to jedna z największych uczelni technicznych, oferująca kandydatom bogatą gamę kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Biogospodarka, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.

Głównym założeniem nauki jest uzyskanie bogatej wiedzy z zakresu nowych technologii w obszarze biogospodarki, zwłaszcza w obszarze przetwórstwa spożywczego, inżynierii środowiska, bioenergetyki oraz procesów przemysłowych. Studenci nabywają umiejętności związanych z problematyką projektowania i funkcjonowania urządzeń, procesów i systemów niezbędnych w biogospodarce, na przykład realizacji procesów produkcyjnych i technologicznych przetwarzania odnawialnych zasobów naturalnych i ich wykorzystania do produkcji żywności.

Na liście przedmiotów do zaliczenia w toku nauki znajdują się, między innymi, takie zagadnienia jak: matematyka, metrologia i systemy pomiarowe, mikrobiologia, chemia bioorganiczna, żywność funkcjonalna, technologie bioenergetyczne, biotechnologia przemysłowa, inżynieria biomateriałów. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Biogospodarki mogą wykorzystać w przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących odnawialne zasoby naturalne, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, magazynowaniem, transportowaniem i dystrybucją bioproduktów, przedsiębiorstwach zajmujących się recyklingiem i odzyskiem energii, administracji państwowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych.

Na której uczelni rozpocząć studia? Kandydaci czasami nie zdają sobie sprawy z tego, jak ważny jest wybór zdobywania wykształcenia. Jeśli wybór pada na miasto w centralnej Polsce, warto zadać pytanie: Jakie ma Politechnika Łódzka opinie? Kasia, studentka Biogospodarki mówi:

„Politechnika Łódzka to czołówka kształcenia wyższego. Od dawna o tym wiedziałam i koniecznie chciałam studiować właśnie na tej uczelni. Wszystkie opinie się potwierdziły. Na Politechnice Łódzkiej zdobywam nowoczesną wiedzę, dostosowaną do wymagań rozwijającego się rynku pracy.”