Informatyka UŁ

Informatyka – Uniwersytet Łódzki

Informatyka to obecnie najpopularniejszy kierunek kształcenia. Każdego roku, chętnych na poznawanie tej dziedziny przybywa. Jedną z łódzkich uczelni, na której można zdobyć informatyczną wiedzę jest Uniwersytet Łódzki.

Kierunek Informatyka na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na dwóch wydziałach: Wydziale Matematyki i Informatyki oraz Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej. Celem kształcenia jest przekazywanie studentom wiedzy i umiejętności dotyczących podstawowych gałęzi współczesnej informatyki, na czele z opanowaniem różnych technik związanych z przetwarzaniem informacji. Informatyka na Uniwersytecie Łódzkim to zaawansowana algorytmika, metody sztucznej inteligencji, komputerowe wspomaganie obliczeń.

Studia na kierunku Informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki dzielą się na następujące specjalności: Sieci komputerowe i przetwarzanie danych, Grafika komputerowa i projektowanie gier, Informatyka ogólna, Systemy informatyczne, Interaktywne media. Każda realizowana specjalność rozwija konkretne umiejętności, a także nakierowuje na konkretną ścieżkę kariery zawodowej, na przykład:

specjalność Sieci komputerowe i przetwarzanie danych to przygotowanie do pracy na stanowiskach wymagających umiejętności projektowania i programowania systemów informatycznych, tworzenia baz danych i zarządzania nimi oraz konfigurowania i bezpiecznego utrzymywania systemów i sieci komputerowych;

specjalność Grafika komputerowa i projektowanie gier jest przygotowaniem do pracy na stanowiskach wymagających umiejętności z zakresu teorii gier, inżynierii oprogramowania, metod i algorytmów grafiki komputerowej stosowanych w grach komputerowych i symulacjach, procesów dynamicznych, projektowania i realizacji gier komputerowych;

specjalność Informatyka ogólna zakłada pozyskanie wiedzy z obszaru podstawowych technologii informatycznych. Studenci poznają algorytmikę, programowanie, bazy danych, systemy i sieci komputerowe i nabywają umiejętność administrowania średniej wielkości systemami informatycznymi;

specjalność Systemy informatyczne to poznanie praktycznie stosowanych technologii informatycznych;

specjalność Interaktywne media to połączenie wiedzy informatycznej z wiedzą z zakresu mediów interaktywnych. Studenci mają możliwość zaznajomić się z projektowaniem graficznym, modelowaniem, obróbką obrazu, czy projektowaniem gier komputerowych.

Studia na kierunku Informatyka na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej dzielą się na specjalności: Systemy i aplikacje mobilne, Algorytmy i programowanie, Bazy danych i aplikacje internetowe, Administracja sieciami i systemami informatycznymi, Informatyka stosowana. Każda specjalność to nowe umiejętności i jasno określony obszar specjalizacji. Na przykład:

specjalność Systemy i aplikacje mobilne zakłada kształcenie w dwóch obszarach. Pierwszy stanowią zagadnienia projektowania aplikacji mobilnych (na przykład rozproszonych baz danych), natomiast drugi obszar rozwijanie umiejętności w zakresie programowania wśród najpopularniejszych obecnie platform mobilnych;

specjalność Algorytmy i programowanie podzielona jest na kilka gałęzi tematycznych. Zalicza się do nich: techniki związane z różnymi językami programowania, programowanie grafiki, komunikację z urządzeniami elektronicznymi, HDI, czy też algorytmy obliczeniowe i ich analiza;

specjalność Bazy danych i aplikacje internetowe to zagadnienia związane z systemami informatycznymi opartymi na bazach danych, w szczególności: projektowanie baz danych oraz hurtowni danych, administrowanie bazami danych, przetwarzanie OLAP i eksploracja danych – przy wykorzystaniu najbardziej popularnych systemów zarządzania bazą danych;

specjalność Administracja sieciami i systemami informatycznymi pozwala rozwijać umiejętności w temacie administracji systemami operacyjnymi Windows i Linux oraz usługami katalogowymi i domenowymi, a także zdobyć kompetencje w zakresie routingu, switchingu, czy sieci bezprzewodowych Wi-Fi;

specjalność Informatyka stosowana to wiedza z obszaru zastosowań Informatyki i procesów rozwoju oprogramowania, obejmującą zaawansowane metody numeryczne, sztuczne sieci neuronowe, rozpoznawanie obrazu, projektowanie baz danych.

W gronie przedmiotów, które należy zaliczyć podczas studiów znajdują się, między innymi: programowanie obiektowe, systemy operacyjne, algorytmy i złożoność, metody numeryczne, projektowanie systemów bazodanowych, zarządzanie infrastrukturą sieciową, modelowanie i animacja komputerowa, geometria w grafice komputerowej. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwent Informatyki na Uniwersytecie Łódzkim może wykorzystać jako programista, administrator systemów informatycznych, administrator baz danych.

Kandydaci na studia, przed obraniem konkretnego kierunku kształcenia, zadają wiele pytań mających pomóc im w dokonaniu wyboru. Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Bartek, student II stopnia Informatyki mówi:

„Studiuję Informatykę na specjalności „Grafika komputerowa i projektowanie gier” bo od dziecka marzyłem o tworzeniu gier komputerowych oraz efektów specjalnych do filmów akcji. Teraz się tego uczę. Zdobywam wykształcenie z dziedziny, która obecnie po prostu rządzi światem. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Informatykę na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • projektowania systemów informatycznych,
  • tworzenia baz danych,
  • konfigurowania i bezpiecznego utrzymywania systemów i sieci komputerowych,
  • projektowania i realizacji gier komputerowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Informatyka:

Absolwent kierunku Informatyka na Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie:

  • jak programista,
  • jako administrator systemów informatycznych,
  • jako administrator baz danych,
  • jako webmaster,
  • jako grafik,
  • jako specjalista od zabezpieczeń systemów informatycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Pierwszoplanowym przedmiotem w procesie rekrutacji na kierunek Informatyka na UŁ może być matematyka, bądź informatyka. Następnie, należ przyłożyć się do języka obcego, oraz wybrać maksymalnie dwa przedmioty do wyboru spośród: fizyka, chemia, matematyka, informatyka. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia informatyczne wybrać

Studia na kierunku Informatyka- wszystko co musisz wiedzieć

Studia informatyczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki informatyczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ

Studia na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ