Informatyka – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku informatyka na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku informatyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • Programowanie i struktury danych
  • Projektowanie grafiki użytkowej
  • Analiza matematyczna dla informatyków
  • Systemy operacyjne
  • Programowanie i struktury danych
  • Teoretyczne podstawy informatyki
  • Architektura systemów komputerowych
  • Programowanie podstawowe

 

Informatyka to obecnie najpopularniejszy kierunek kształcenia. Każdego roku, chętnych na poznawanie tej dziedziny przybywa. Jedną z łódzkich uczelni, na której można zdobyć informatyczną wiedzę jest Uniwersytet Łódzki.

Celem kształcenia jest przekazywanie studentom wiedzy i umiejętności dotyczących podstawowych gałęzi współczesnej informatyki, na czele z opanowaniem różnych technik związanych z przetwarzaniem informacji. Informatyka na Uniwersytecie Łódzkim to zaawansowana algorytmika, metody sztucznej inteligencji, komputerowe wspomaganie obliczeń.

W gronie przedmiotów, które należy zaliczyć podczas studiów znajdują się, między innymi: programowanie obiektowe, systemy operacyjne, algorytmy i złożoność, metody numeryczne, projektowanie systemów bazodanowych, zarządzanie infrastrukturą sieciową, modelowanie i animacja komputerowa, geometria w grafice komputerowej. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwent Informatyki na Uniwersytecie Łódzkim może wykorzystać jako programista, administrator systemów informatycznych, administrator baz danych.

Kandydaci na studia, przed obraniem konkretnego kierunku kształcenia, zadają wiele pytań mających pomóc im w dokonaniu wyboru.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Bartek, student II stopnia Informatyki mówi:

„Studiuję Informatykę na specjalności „Grafika komputerowa i projektowanie gier” bo od dziecka marzyłem o tworzeniu gier komputerowych oraz efektów specjalnych do filmów akcji. Teraz się tego uczę. Zdobywam wykształcenie z dziedziny, która obecnie po prostu rządzi światem. „