Studia stacjonarne

Studia I stopnia (czas trwania 3 lata)
BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA
ELEKTRORADIOLOGIA(* o ile uczelnia rozpocznie nauczanie na tym kierunku)

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia (czas trwania 3 lata)
BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA
ELEKTRORADIOLOGIA(* o ile uczelnia rozpocznie nauczanie na tym kierunku)

ul. Żeligowskiego 7/9 90-452 Łódź

http://wnbikp.umed.lodz.pl/

INFORMACJA: DZIAŁ REKRUTACJI

e-mail: rekrutacja@umed.lodz.pl

tel.: (42) 272 51 78, 272 51 79

  • BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA

   Uczelnie Łódź - kierunek studiów biotechnologia medyczna

   Biotechnologia medyczna wykorzystuje technologie rekombinacji DNA, biologii molekularnej i fizjologii doświadczalnej do opracowania i badania potencjalnych leków, nowych metod diagnostycznych i tworzenia unikalnych technologii molekularnych. Obejmuje zakres wiedzy i umiejętności niezbędny do sprawnego poruszania się na styku medycyny molekularnej, współczesnych metod biologii eksperymentalnej i technologii oraz podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym w ramach współpracy ze specjalistami z pokrewnych dziedzin. Studia II stopnia prowadzone są w całości w języku angielskim.

  • ELEKTRORADIOLOGIA

   Uczelnie Łódź - kierunek studiów elektroradiologia

   Elektroradiologia obejmuje wiedzę o budowie i działaniu diagnostycznej i terapeutycznej aparatury wykorzystującej promieniowanie jonizujące i pola elektromagnetyczne oraz urządzeń do pomiarów i kontroli parametrów życiowych: RTG, EKG, tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny.

 

 

łódź akademicka