Studia stacjonarne

Studia I stopnia
BIOTECHNOLOGIA
ELEKTRORADIOLOGIA
 
Studia II stopnia
BIOTECHNOLOGIA
 

ul. Żeligowskiego 7/9 90-452 Łódź

http://wnbikp.umed.lodz.pl/

INFORMACJA: DZIAŁ REKRUTACJI

e-mail: rekrutacja@umed.lodz.pl

tel.: (42) 272 51 78, 272 51 79

  • BIOTECHNOLOGIA

   Uczelnie Łódź - kierunek studiów biotechnologia medyczna

   Kształcenie w zakresie biotechnologii medycznej obejmuje zakres wiedzy i umiejętności niezbędny do sprawnego poruszania się na styku medycyny molekularnej, współczesnych metod biologii eksperymentalnej i technologii oraz podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym w ramach współpracy ze specjalistami z pokrewnych dziedzin.

   Absolwent jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych zajmujących się zaawansowanymi metodami z pogranicza medycyny i biologii eksperymentalnej, w laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych biorących udział w tworzeniu i produkcji nowych leków i testów diagnostycznych, w przemyśle farmaceutycznym, biotechnologicznym oraz spożywczym.

   Stała współpraca z wiodącymi krajowymi firmami sektora biotechnologicznego, farmaceutycznego oraz bogata oferta uzupełniająca tok studiowania (staże, programy podnoszące kompetencje) gwarantuje zdobycie dodatkowych kwalifikacji jeszcze w trakcie studiów.

    

   Studia II stopnia prowadzone są w języku angielskim, dzięki czemu student w trakcie nauki nabywa praktycznych umiejętności językowych, które są niezbędne dla efektywnego rozwoju kariery zawodowej w firmach sektora biotechnologicznego i farmaceutycznego o zasięgu międzynarodowym. 

   wymagania rekrutacyjne

    

    

   Zasady rekrutacji:

    

   suma liczby punktów z egzaminu maturalnego (wszystkie zdawane przedmioty na poziomie podstawowym lub rozszerzonym) obliczona wg zasad podanych w tabeli poniżej

    

   przedmiot

   wynik egzaminu maturalnego

   (liczba punktów za każdy procent)

   poziom podstawowy

   poziom rozszerzony

   brak oceny lub wynik poniżej 30%

   30% - 100%

   brak oceny lub wynik poniżej 30%

   30% - 100%

   matematyka

   0

   1

   0

   3

   biologia, chemia, fizyka (minimum 1 przedmiot)

   0

   2

   0

   4

   inne przedmioty

   0

   1

   0

   1

    

   * warunkiem koniecznym jest znajomość języka angielskiego potwierdzona oceną
   z matury na poziomie co najmniej podstawowym lub innym certyfikatem znajomości języka na poziomie przynajmniej B1, nie podlega jednak ona punktacji

    

   Wymagania rekrutacyjne na studia II stopnia:

    

   • konkurs średniej ocen uzyskanych w całym okresie studiów
   • dyplom ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich w zakresie: biotechnologii, biologii, nauk medycznych, elektroradiologii, farmacji, analityki medycznej, inżynierii biomedycznej, elektroniki, fizyki, fizyki medycznej i innych pokrewnych
   • rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim dot. prezentacji pracy dyplomowej oraz tematów biomedycyny

    

   * studia w j. angielskim!

  • ELEKTRORADIOLOGIA

   Uczelnie Łódź - kierunek studiów elektroradiologia

   Elektroradiolog to specjalista w zakresie obsługi diagnostycznej aparatury obrazowania i diagnostyki elektromedycznej. Na absolwentów czeka praca w zakładach diagnostyki obrazowej (m.in. aparaty RTG, tomografy komputerowe, rezonans magnetyczny), w pracowniach medycyny nuklearnej (gamma kamery, SPECT, PET) oraz w zakładach radioterapii czy gabinetach stomatologicznych. Studia poprzez liczne zajęcia praktyczne pozwalają poznać najnowsze osiągnięcia techniki w medycynie, ale także zapewniają stały kontakt z najciekawszym obiektem badań, jakim jest człowiek. 

   wymagania rekrutacyjne

    

   Zasady rekrutacji:

    

   suma liczby punktów z egzaminu maturalnego (wszystkie zdawane przedmioty na poziomie podstawowym lub rozszerzonym) obliczona wg zasad podanych w tabeli poniżej

    

   przedmiot

   wynik egzaminu maturalnego

   (liczba punktów za każdy procent)

   poziom podstawowy

   poziom rozszerzony

   brak oceny lub wynik poniżej 30%

   30% - 100%

   brak oceny lub wynik poniżej 30%

   30% - 100%

   matematyka

   0

   1

   0

   3

   biologia, chemia, fizyka (minimum 1 przedmiot)

   0

   2

   0

   4

   inne przedmioty

   0

   1

   0

   1

    

   * warunkiem koniecznym jest znajomość języka angielskiego potwierdzona oceną
   z matury na poziomie co najmniej podstawowym lub innym certyfikatem znajomości języka na poziomie przynajmniej B1, nie podlega jednak ona punktacji

 

 

łódź akademicka