Studia stacjonarne

Studia I stopnia
DIETETYKA
KOORDYNOWANA OPIEKA SENIORALNA
PIELĘGNIARSTWO
POŁOŻNICTWO
RATOWNICTWO MEDYCZNE
ZDROWIE PUBLICZNE
 
Studia II stopnia
DIETETYKA
PIELĘGNIARSTWO
POŁOŻNICTWO
ZDROWIE PUBLICZNE
 
Jednolite
FIZJOTERAPIA
 

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia
ZDROWIE PUBLICZNE
 
Studia II stopnia
PIELĘGNIARSTWO
 

Podyplomowe

CUKRZYCA I ZWIĄZANE Z NIĄ CHOROBY PRZEWLEKŁE U DZIECI I MŁODZIEŻY - STUDIA PODYPLOMOWE
MENEDŻER OPIEKI SENIORALNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE
ZALECENIA ŻYWIENIOWE DLA LUDZI ZDROWYCH I CHORYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

http://www.naukiozdrowiu.umed.pl

ODDZIAŁ PIELĘGNIARSTWA I POŁOŻNICTWA

ul. Narutowicza 58 90-145 Łódź

http://www.pielegniarstwo.umed.pl

  • DIETETYKA

   Uczelnie Łódź - kierunek studiów dietetyka

   Absolwenci dietetyki to specjaliści od spraw żywienia – dbają o prawidłową dietę osób w każdym wieku, zdrowych i chorych, amatorów wysiłku fizycznego i profesjonalnych sportowców oraz osób chcących stracić na wadze. Łączą kompetencje technologa żywienia i lekarza, co daje różnorodne możliwości podjęcia pracy.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W postępowaniu rekrutacyjnym na studia I stopnia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • matematyka (dowolny poziom)
   • język polski (dowolny poziom)
   • język obcy (dowolny poziom)
   • biologia lub chemia (dowolny poziom)

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Wymagania rekrutacyjne na studia II stopnia:

   • dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka albo biotechnologia lub dyplom ukończenia studiów magisterskich z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
   • rozmowa kwalifikacyjna

   Dowiedz się więcej

  • FIZJOTERAPIA

   Fizjoterapia należy do specjalistycznych zawodów medycznych i stanowi główny dział rehabilitacji medycznej. Jej naczelnym zadaniem jest usprawnianie osób, które utraciły zdrowie bądź urodziły się niepełnosprawne – usunięcie dolegliwości towarzyszących chorobie oraz zapobieganie jej postępowi i nawrotom, zwalczanie bólu i stanów zapalnych, poprawa sprawności poszczególnych narządów, jak też całego organizmu.

   W zależności od rodzaju zastosowanego bodźca wyróżnia się poszczególne działy fizjoterapii:

   • balneoterapię (bodźce naturalne , a więc kąpiele, wody mineralne, słońce, powietrze, masaż);
   • klimatoterapię (bodźce klimatyczne);
   • hydroterapię (bodźce wodne – kąpiele wodne);
   • kinezyterapię (bodźce kinetyczne, czyli terapia ruchem: ćwiczenia czynne, ćwiczenia wspomagane przez terapeutę oraz ćwiczenia bierne wykonywane z pomocą różnych przyborów);
   • terapię manualną (bodźce mechaniczne i kinetyczne);
   • masaż leczniczy (bodźce mechaniczne – (masaż klasyczny, relaksacyjny, izometryczny, sportowy);
   • fizykoterapię (sztucznie wytworzone bodźce – elektrolecznictwo, zimno lecznictwo (krioterapia), ciepłolecznictwo (termoterapia), światłolecznictwo, balneologia, laseroterapia).
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia Jednolite Magisterskie

    

   W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Fizjoterapia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Biologia
   • Fizyka lub matematyka

   Dowiedz się więcej

  • KOORDYNOWANA OPIEKA SENIORALNA

   Nowy kierunek studiów stworzony z myślą o aktualnych potrzebach starzejącego się społeczeństwa, a co za tym idzie zmieniającego się rynku pracy. Studia obejmują wiedzę z zakresu medycznych i społecznych aspektów starzenia się i starości, procesów koordynowanej opieki medycznej, zdrowotnej i społecznej dotyczącej seniorów.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • matematyka (dowolny poziom)
   • język polski (dowolny poziom)
   • język obcy (dowolny poziom)
   • 1 dowolny przedmiot do wyboru (dowolny poziom)

   Dowiedz się więcej

  • PIELĘGNIARSTWO

   Uczelnie Łódź - kierunek studiów pielęgniarstwo

   Dynamiczny rozwój opieki medycznej rozszerza zakres kompetencji i samodzielności pielęgniarki, w związku z czym rosną także wymagania stawiane pielęgniarkom. Absolwent jest profesjonalnie przygotowany zarówno z dziedziny nauk podstawowych, które dają obraz ogólnej wiedzy z obszaru nauk medycznych, jak i z zakresu nauk kierunkowych, które przygotowują do samodzielnego pełnienia roli zawodowej pielęgniarki w zakresie usług medyczno-pielęgniarskich, a także poradnictwa w zakresie profilaktyki i edukacji medycznej.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji wymagane są wyniki z podanych przedmiotów maturalnych:

   • Biologia, chemia lub fizyka (dowolny poziom)
   • Język polski (dowolny poziom)

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo jest wynik egzaminu z pielęgniarstwa klinicznego. 

   Dowiedz się więcej

  • POŁOŻNICTWO

   Uczelnie Łódź - kierunek studiów położnictwo

   Zawód położnej jest zawodem samodzielnym z bogatą historią i tradycjami zawodowymi, wymagającymi ciągłego i ustawicznego kształcenia. Program studiów zawiera grupę przedmiotów podstawowych m.in. takich jak anatomia, fizjologia, oraz przedmioty kierunkowe - techniki położnicze i prowadzenie porodu, ginekologię i opiekę ginekologiczną, neonatologię rehabilitację w położnictwie, ginekologii i neonatologii. Wśród możliwości zawodowych ciekawym sposobem realizacji jest własna „szkoła rodzenia”.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Biologia, chemia lub fizyka (dowolny poziom)
   • Język polski (dowolny poziom)

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Wymagania rekrutacyjne na studia II stopnia:

   • dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku położnictwo
   • egzamin testowy z położnictwa klinicznego

   Dowiedz się więcej

  • RATOWNICTWO MEDYCZNE

   Uczelnie Łódź - kierunek studiów ratownictwo medyczne

   Program studiów, integrujący wiedzę z różnych dziedzin, pozwala poznać zagrożenia zdrowia i życia społeczeństwa w wielu aspektach, zrozumieć zadania polityki zdrowotnej w nowoczesnym świecie i posiąść umiejętność wykonywania medycznych czynności ratunkowych w stanie zagrożenia zdrowia i życia niezależnie od przyczyny. 

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • matematyka (dowolny poziom)
   • język polski (dowolny poziom)
   • język obcy (dowolny poziom)
   • biologia, chemia, fizyka lub informatyka (dowolny poziom)

   Dowiedz się więcej

  • ZDROWIE PUBLICZNE

   Zdrowie Publiczne jest kierunkiem z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Program studiów, integrujący wiedzę z dwóch dziedzin: nauk medycznych (w tym, wiedzę z dwóch dyscyplin naukowych: biologii medycznej i medycyny) oraz nauk o zdrowiu, umożliwia wyjaśnienie relacji między zdrowiem a czynnikami społeczno-ekonomicznymi jak i zrozumienie zadań polityki zdrowia publicznego w zmieniających się warunkach kulturowych, technologicznych i ekologicznych. Zdrowie publiczne wymaga interdyscyplinarnego podejścia w poszukiwaniu nowych rozwiązań biologiczno-medycznych i społecznych mających na celu poprawę stanu zdrowia populacji oraz zwiększenia efektywności podejmowanych decyzji ekonomicznych, prawnych, organizacyjnych i administracyjnych dotyczących profilaktyki, edukacji zdrowotnej oraz poprawy jakości usług medycznych i rozwiązywania problemów zdrowotnych na poziomie populacji.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • matematyka (dowolny poziom)
   • język polski (dowolny poziom)
   • język obcy (dowolny poziom)
   • jeden dodatkowy przedmiot

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą rekrutacji na studia II stopnia posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz wynik rozmowy kwalifiakcyjnej.

   Dowiedz się więcej

  • CUKRZYCA I ZWIĄZANE Z NIĄ CHOROBY PRZEWLEKŁE U DZIECI I MŁODZIEŻY - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Cukrzyca i związane z nią choroby przewlekłe u dzieci i młodzieży
   Celem studiów podyplomowych Cukrzyca i związane z nią choroby przewlekłe u dzieci i młodzieży jest przekazanie oraz usystematyzowanie wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych w zakresie cukrzycy i związanych z nią chorób przewlekłych u dzieci i młodzieży.
   Studia podyplomowe pozwalają uzyskać umiejętności niezbędne do prowadzenia edukacji prozdrowotnej, utrwalania dobrych nawyków żywieniowych oraz dobrej kondycji psychofizycznej, wspierania rodzin i pacjentów z chorobami przewlekłymi w środowisku szkolnym oraz zawodowym.
   W trakcie zajęć słuchacz przyswoi wiedzę w zakresie nawiązywania efektywnych kontaktów z pacjentami z chorobami przewlekłymi oraz ich najbliższym otoczeniem, opracowywania programów edukacyjnych oraz konstruktywnej współpracy z placówkami oświatowymi.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Cukrzyca i związane z nią choroby przewlekłe u dzieci i młodzieży wymagane są ukończone studia wyższe.

  • MENEDŻER OPIEKI SENIORALNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Menedżer opieki senioralnej
   Celem studiów jest dostarczenie kompleksowej wiedzy oraz niezbędnych umiejętności wymaganych w pracy na rzecz seniorów i z seniorami. Studia podyplomowe Menedżer opieki senioralnej umożliwią poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu medycznych i społecznych aspektów starzenia się i starości, zarządzania procesami koordynowanej opieki medycznej, zdrowotnej i społecznej a także prawa, projektów badawczych i inicjatyw aktywizujących seniorów.
   Zajęcia odbywają się w formie wykładów i ćwiczeń o charakterze warsztatowym, a wyniesiona wiedza pozwoli na efektywne zarządzanie placówkami i projektami tworzonymi z myślą o osobach starszych oraz pozwoli na tworzenie usług biznesowych w zakresie starzenia się społeczeństw. Studia kończą się przygotowaniem projektu opieki koordynowanej nad seniorami.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Menedżer opieki senioralnej wymagane są ukończone studia wyższe.

  • ZALECENIA ŻYWIENIOWE DLA LUDZI ZDROWYCH I CHORYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Zalecenia żywieniowe dla ludzi zdrowych i chorych
   Celem studiów jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat prawidłowego żywienia ludzi zdrowych w zależności od wieku, doboru właściwej diety w stanach chorobowych nie tylko w celach profilaktycznych i edukacyjnych, lecz przede wszystkim w celu wspomagania zdrowego odżywiania w chorobach przewlekłych lub po przebytych chorobach.
   Studia podyplomowe Zalecenia żywieniowe dla ludzi zdrowych i chorych umożliwią przyswojenie wiedzy na temat praktycznych umiejętności  z zakresu zdrowego i racjonalnego odżywiania ludzi zdrowych i chorych w oparciu o najnowszą wiedzę z zakresu dietetyki, biochemii i medycyny.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Zalecenia żywieniowe dla ludzi zdrowych i chorych wymagane są ukończone studia wyższe.

 

 

łódź akademicka