Studia stacjonarne

Studia I stopnia
KOSMETOLOGIA
 
Studia II stopnia
KOSMETOLOGIA
 
Jednolite
ANALITYKA MEDYCZNA
FARMACJA
 

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia
KOSMETOLOGIA
 
Studia II stopnia
KOSMETOLOGIA
 
Jednolite
FARMACJA
 

Podyplomowe

FARMACJA MEDYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE
NOWE KIERUNKI WE WSPÓŁCZESNEJ KOSMETOLOGII - STUDIA PODYPLOMOWE

ul. Muszyńskiego 1, 90-151 Łódź

informacja: Dział Rekrutacji i Kształcenia

pl. gen. J. Hallera 1B, 90-647 Łódź

e-mail: rekrutacja@umed.lodz.pl

tel.: (42) 272 51 77, 272 51 78

www.farmacja.umed.pl

 

  • ANALITYKA MEDYCZNA

   Uczelnie Łódź - kierunek studiów analityka medyczna

   Analityka medyczna to dziedzina nauk medycznych, której głównym zadaniem jest badanie i charakterystyka materiałów biologicznych pobranych od pacjenta w celu kompleksowej oceny jego stanu zdrowia. W obszarze analityki medycznej mieszczą się m.in. takie dyscypliny jak: biochemia i chemia kliniczna, mikrobiologia, wirusologia, biologia molekularna, genetyka laboratoryjna, immunologia czy toksykologia kliniczna.

   Absolwent kierunku otrzymuje prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego i może rozpocząć pracę w różnego rodzaju medycznych laboratoriach diagnostycznych.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia jednolite magisterskie
    

    

   Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji:

   • biologia (poziom rozszerzony)
   • chemia, fizyka lub matematyka (poziom rozszerzony)

   * wymagany j. polski – poziom co najmniej podstawowy; wynik nie jest wliczany do punktów rekrutacyjnych, lecz decyduje o kolejności kandydatów w ramach jednakowego progu punktowego na liście rankingowej

   Dowiedz się więcej

    

  • FARMACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek studiów farmacja

   Farmaceuta jest przede wszystkim odpowiedzialny za sporządzanie, klasyfikowanie, przechowywanie i wydawanie leków. Zawód ten obejmuje także współpracę z pacjentem i lekarzem, a w razie potrzeby z przedstawicielami innych zawodów medycznych, w celu zapewnienia pacjentowi jak najlepszej opieki farmaceutycznej. Obecnie farmaceuta staje się także często dla pacjenta osobą „pierwszego kontaktu” w sytuacjach zagrożenia zdrowia, wystąpienia dolegliwości, czy pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości dotyczących terapii.

   Absolwenci znajdują zatrudnienie w laboratoriach firm farmaceutycznych, kosmetycznych, medycznych, aptekach, czy przy kontroli badań klinicznych.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia jednolite magisterskie
    

    

   W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • biologia lub matematyka (poziom rozszerzony)
   • chemia (poziom rozszerzony)

   * wymagany j. polski – poziom co najmniej podstawowy; wynik nie jest wliczany do punktów rekrutacyjnych, lecz decyduje o kolejności kandydatów w ramach jednakowego progu punktowego na liście rankingowej

   Dowiedz się więcej

  • KOSMETOLOGIA

   Uczelnie Łódź - kierunek studiów kosmetologia

   Kosmetologia to jeden z najnowszych kierunków kształcenia medycznego, stanowiący odpowiedź na coraz większe zapotrzebowanie społeczne. To interdyscyplinarna, obszerna dziedzina zajmująca się profilaktyką chorób skóry i zmian skórnych oraz przedwczesnego pojawiania się zewnętrznych oznak starzenia, a także zagadnieniami związanymi z zabiegami upiększającymi, składem i właściwościami preparatów kosmetycznych.

   Absolwenci są przygotowani do pracy m.in. w gabinetach medycyny estetycznej, dermatologicznych, firmach kosmetycznych.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia
    

   W postępowaniu rekrutacyjnym na studia I stopnia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   * na studia zaoczne I stopnia obowiązuje konkurs świadectw maturalnych z powyższych przedmiotów oraz rozmowa kwalifikacyjna

    • matematyka (dowolny poziom)
    • biologia lub chemia (dowolny poziom)

   Dowiedz się więcej

    

    

   Studia II stopnia
    

   Wymagania rekrutacyjne na studia II stopnia:

   • konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia na kierunku kosmetologia (średnia ocen z przedmiotów kończących się egzaminem, bez oceny z egzaminu dyplomowego)

   * absolwenci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, którzy z egzaminu dyplomowego uzyskali ocenę co najmniej dobrą, są zwolnieni z postępowania rekrutacyjnego i uzyskują maksymalną liczbę punktów.

    

  • FARMACJA MEDYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Farmacja medyczna
   Studia mają charakter doskonalący, ich celem jest poszerzenie i aktualizacja wiedzy z zakresu: badań nad lekiem - farmakologii, farmakokinetyki, biofarmacji, monitorowania działań niepożądanych leków; informacji naukowej, prawa farmaceutycznego; rejestracji produktów leczniczych; zarządzania, farmakoekonomiki, marketingu farmaceutycznego.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Farmacja medyczna wymagane są ukończone studia wyższe na kierunkach: farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, analityka medyczna, chemia, biologia, zdrowie publiczne oraz na kierunkach pokrewnych i posiadają tytuł magistra lub licencjata.

  • NOWE KIERUNKI WE WSPÓŁCZESNEJ KOSMETOLOGII - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Nowe kierunki we współczesnej kosmetologii
   Studia kierowane są do szerokiego grona absolwentów uczelni wyższych, a także osób mających kontakt z przemysłem farmaceutyczno-kosmetycznym. Celem studiów jest doskonalenie umiejętności oraz poszerzenie wiedzy z zakresu kosmetologii. Program studiów znacznie wychodzi poza ramy treści realizowanych w trakcie studiów magisterskich.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Nowe kierunki we współczesnej kosmetologii wymagane są ukończone studia wyższe na kierunkach: kosmetologia, farmacja, lekarski, lekarskodentystyczny, zdrowie publiczne, analityka medyczna, fizjoterapia, pielęgniarstwo, biotechnologia, biologia oraz na kierunkach pokrewnych i posiadają tytuł lekarza, magistra lub licencjata.
    

 

 

łódź akademicka