Studia stacjonarne

Jednolite
KIERUNEK LEKARSKI
 

Studia niestacjonarne

Jednolite
KIERUNEK LEKARSKI
 

pl. gen. J. Hallera 1B, 90-647 Łódź

informacja: Dział Rekrutacji i Kształcenia

pl. gen. J. Hallera 1B, 90-647 Łódź

e-mail: rekrutacja@umed.lodz.pl

tel.: (42) 272 51 77, 272 51 78

www.wojskowy.umed.pl

  • KIERUNEK LEKARSKI

   Uczelnie Łódź - kierunek lekarski

    

   studia „cywilne”

   Program studiów obejmuje takie same przedmioty i praktyki jak na Wydziale Lekarskim. W toku pierwszych lat prowadzone są głównie przedmioty kształcenia ogólnego i podstawowego, a na latach dalszych - przedmioty kliniczne. Po 6 latach wszystkich czeka Lekarski Egzamin Końcowy.

    

   studia w ramach limitu MON

   Jako jedyna uczelnia w Polsce kształcimy przyszłych lekarzy wojskowych w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej. Obecny program nauczania został stworzony na podstawie uaktualnionych programów nauczania dawnej Wojskowej Akademii Medycznej. Oprócz tradycyjnych przedmiotów wymienianych w standardach nauczania dla kierunku lekarskiego zawiera on przedmioty tzw. wojskowo-medyczne i wojskowe. Duży nacisk kładzie się na zajęcia sportowe i rekreacyjne.

   Obecnie wojskowa służba zdrowia przeżywa dość duże kłopoty kadrowe – brakuje ponad kilkuset lekarzy w jednostkach wojskowych i instytucjach centralnych MON. Wykwalifikowani medycy poszukiwani są również do pracy na wojskowych misjach zagranicznych.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia jednolite magisterskie
    

    

   Aby móc kandydować na kierunek lekarski wymagane są wyniki dwóch przedmiotów maturalnych z podanych:

   • biologia (poziom rozszerzony)
   • chemia (poziom rozszerzony)
   • matematyka (poziom rozszerzony)
   • fizyka (poziom rozszerzony) 

   * wymagany j. polski – poziom co najmniej podstawowy; wynik nie jest wliczany do punktów rekrutacyjnych, lecz decyduje o kolejności kandydatów w ramach jednakowego progu punktowego na liście rankingowej

   Dowiedz się więcej

 

 

łódź akademicka