Studia stacjonarne

Jednolite
FIZJOTERAPIA
KIERUNEK LEKARSKI
 

Studia niestacjonarne

Jednolite
FIZJOTERAPIA
KIERUNEK LEKARSKI
 

pl. gen. J. Hallera 1B, 90-647 Łódź

informacja: Dział Rekrutacji i Kształcenia

pl. gen. J. Hallera 1B, 90-647 Łódź

e-mail: rekrutacja@umed.lodz.pl

tel.: (42) 272 51 77, 272 51 78

www.wojskowy.umed.pl

  • FIZJOTERAPIA

   Uczelnie Łódź - kierunek studiów fizjoterapia

   Fizjoterapeuta – zawód, który stał się bardzo popularny oraz powszechnie potrzebny, na co z pewnością mają wpływ globalne zmiany społeczne: zarówno dynamiczne starzenie się społeczeństw, jak i zainteresowanie zdrowym stylem życia. Fizjoterapeuci to dziś nie tylko rehabilitanci pracujący w szpitalach i klinkach, lecz szeroko wykwalifikowani specjaliści zajmujący się leczeniem oraz profilaktyką.

   Wymagania rekrutacyjne

    

    

   Aby móc kandydować na kierunek fizjoterapia (studia II stopnia) wymagane są:

   • dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia
   • egzamin testowy z fizjoterapii

   * kandydatów obowiązuje umiejętność pływania

    

  • KIERUNEK LEKARSKI

   Uczelnie Łódź - kierunek lekarski

    

   studia „cywilne”

   Program studiów obejmuje takie same przedmioty i praktyki jak na Wydziale Lekarskim. W toku pierwszych lat prowadzone są głównie przedmioty kształcenia ogólnego i podstawowego, a na latach dalszych - przedmioty kliniczne. Po 6 latach wszystkich czeka Lekarski Egzamin Końcowy.

    

   studia w ramach limitu MON

   Jako jedyna uczelnia w Polsce kształcimy przyszłych lekarzy wojskowych w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej. Obecny program nauczania został stworzony na podstawie uaktualnionych programów nauczania dawnej Wojskowej Akademii Medycznej. Oprócz tradycyjnych przedmiotów wymienianych w standardach nauczania dla kierunku lekarskiego zawiera on przedmioty tzw. wojskowo-medyczne i wojskowe. Duży nacisk kładzie się na zajęcia sportowe i rekreacyjne.

   Obecnie wojskowa służba zdrowia przeżywa dość duże kłopoty kadrowe – brakuje ponad kilkuset lekarzy w jednostkach wojskowych i instytucjach centralnych MON. Wykwalifikowani medycy poszukiwani są również do pracy na wojskowych misjach zagranicznych.

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Aby móc kandydować na kierunek lekarski wymagane są wyniki dwóch przedmiotów maturalnych z podanych:

   • biologia (poziom rozszerzony)
   • chemia (poziom rozszerzony)
   • matematyka (poziom rozszerzony)
   • fizyka (poziom rozszerzony) 

   * wymagany j. polski – poziom co najmniej podstawowy; wynik nie jest wliczany do punktów rekrutacyjnych, lecz decyduje o kolejności kandydatów w ramach jednakowego progu punktowego na liście rankingowej

    

   UWAGA! Na studia w ramach limitu MON dwuetapowa rekrutacja. Dodatkowo obowiązują testy sprawnościowe i badania lekarskie.

   Konieczność rejestracji w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi - wiosna 2018!

 

 

łódź akademicka