Studia stacjonarne

Studia I stopnia
TOWAROZNAWSTWO
 

ul. Żeromskiego 116

90-924 Łódź

tel. 42 631 33 01

e-mail: towaroznawstwo@info.p.lodz.pl

www.towaroznawstwo.p.lodz.pl

  • TOWAROZNAWSTWO

   Uczelnie Łódź - kieurnek Towaroznawstwo
   Studiując towaroznawstwo można zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie oceny jakości produktów bezpośrednio wpływających na nasze zdrowie, takich jak: żywność, tekstylia i odzież, produkty farmaceutyczne i chemiczne oraz wyroby medyczne i higieniczne. Studia oferują przygotowanie do kształtowania jakości towarów i ich marki poprzez umiejętność doboru i oceny odpowiednich parametrów świadczących o przeznaczeniu danego produktu, zarówno w aspektach technologicznym, ekologicznym, ekonomicznym, jak i bezpieczeństwa. Studenci zdobywają wiedzę na temat procedur certyfikacji, atestacji oraz znakowania produktów, a także procedur związanych z kontrolą jakości, jak i regulacjami w zakresie ochrony konsumenta i konkurencji. Nabywają kompetencje niezbędne do pełnienia funkcji kierowniczych i kontrolnych w różnych organizacjach i instytucjach gospodarczych.
   Od naboru od roku 2017/2018 oferujemy dwie specjalności realizowane w systemie modułowym z możliwością uzyskania cenionych na rynku certyfikatów Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji PCBC.
   SPECJALNOŚĆ INŻYNIERIA JAKOŚCI
   Studenci mogą wybrać 2 z 4 modułów:
   • Inżynieria jakości innowacyjnych produktów biomedycznych i higienicznych
   • Inżynieria jakości innowacyjnych produktów tekstylnych
   • Inżynieria jakości współczesnych produktów chemicznych i farmaceutycznych
   • Inżyniera jakości żywności
   Na specjalności „inżynieria jakości” nauczysz się oceniać jakość produktów oraz uzyskasz wiedzę z zakresu wdrażania, dokumentowania i audytowania systemów zarządzania jakością.
   W ramach programu studiów możliwe będzie uzyskanie cenionych na rynku pracy certyfikatów Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji PCBC S.A:
   • Certyfikat „Asystenta systemu zarządzania jakością, który jest  jest potwierdzeniem:
   - znajomości podstaw zarządzania jakością,
   - przygotowania do pracy w dziale kontroli jakości,
   - przygotowania do prowadzenia auditów wewnętrznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych różnych branż
   • Certyfikat „Asystenta systemu zarządzania w laboratorium, który:
   - potwierdza przygotowanie do pracy w dziale związanym z zarządzaniem jakością w laboratorium
   - uprawnia do przeprowadzania auditów wewnętrznych systemu zarządzania w laboratoriach
   SPECJALNOŚĆ PROJEKTOWANIE I KOMERCJALIZACJA PRODUKTU
   - Studenci mają możliwość wyboru 2 z 4 modułów:
   - Projektowanie innowacyjnych produktów biomedycznych i higienicznych
   - Projektowanie innowacyjnych produktów tekstylnych
   - Projektowanie współczesnych produktów chemicznych i farmaceutycznych
   - Projektowanie zdrowej żywności
   Na specjalności projektowanie i komercjalizacja produktu nauczysz się oceny cyklu życia produktu (LCA) zdobędziesz wiedzę z zakresu zarządzania środowiskowego, ekoprojektowania, poznasz założenia gospodarki cyrkulacyjnej. Dowiesz się też jak z sukcesem sprzedać produkt na rynku.
   Na specjalności tej w ramach programu studiów możliwe będzie uzyskanie Certyfikatu asystenta systemu zarządzania środowiskowego Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC) S.A
   • Certyfikatu asystenta systemu zarządzania środowiskowego Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC) S.A, który potwierdza:
   - przygotowanie do pracy w dziale związanym z zarządzaniem środowiskowym uprawnia do przeprowadzania auditów wewnętrznych systemu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych różnych branż.
   Absolwent:
   Osoby, które ukończyły towaroznawstwo mogą być zatrudnione w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych na stanowiskach związanych z produkcją produktów żywnościowych i zarządzaniem jakością. Absolwenci znajdą także pracę w laboratoriach analitycznych i kontroli jakości oraz certyfikacji produktów spożywczych, jednostkach kontrolno-pomiarowych, ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz jednostkach doradczych i projektowych, organach nadzoru urzędowego.  Mogą pracować jako menadżerowie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych. Są specjalistami w jednostkach i laboratoriach akredytacyjnych i atestacyjnych oraz specjalistami ds. systemu zarządzania jakością. Pracują jako rzeczoznawcy, audytorzy instytucji certyfikujących, specjaliści ds. polityki produktowej, specjaliści ds. eksportu, marketingu i badań rynkowych, zaopatrzenia, innowacji. Znajdą zatrudnienie w zakładach produkcyjnych przemysłu chemicznego, w szczególności w działach kontroli jakości, marketingu, badań rynkowych, logistyki, badań i rozwoju produktów.

    

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Towaroznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Fizyka lub chemia

   Dowiedz się więcej

 

 

łódź akademicka