Politechnika Łódzka kierunki studiów

Politechnika Łódzka to 4. uczelnia techniczna w Polsce według rankingów "Rzeczpospolitej" i "Perspektyw". Bogata oferta edukacyjna i różnorodność kierunków studiów gwarantuje zdobycie kompetencji zawodowych, poszukiwanych przez pracodawców, renomowanych firm polskich i międzynarodowych. Politechnika Łódzka to dobre miejsce dla osób planujących rozwój osobisty, lubiących wyzwania i pracę w międzynardowym środowisku. Uczelnia oferuje kilkadziesiąt kierunków studiów na 10 wydziałach, 3 kolegiach i 1 instytucie.

Wydział Mechaniczny

 • MECHATRONIKA
 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA
 • INŻYNIERIA PRODUKCJI
 • ENERGETYKA
 • TRANSPORT
 • TECHNIKI DENTYSTYCZNE
 • INŻYNIERIA KOSMICZNA

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

 • ELEKTROTECHNIKA
 • ENERGETYKA
 • TRANSPORT
 • INFORMATYKA
 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA
 • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY
 • MECHATRONIKA
 • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
 • SYSTEMY STEROWANIA INTELIGENTNYMI DOMAMI

Wydział Chemiczny

 • NANOTECHNOLOGIA
 • CHEMIA
 • CHEMIA BUDOWLANA
 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • CHEMIA I INŻYNIERIA MATERIAŁÓW SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki Matematyki Stosowanej

Wydział Organizacji i Zarządzania

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

Wydział Budownictwa, Architektury i Ochrony Środowiska

Instytut Papiernictwa i Poligrafii

Kolegium Towaroznawstwa

Kolegium Gospodarki Przestrzennej

Kolegium Logistyki

Centrum Kształcenia Międzynarodowego