uniwersytet łódzki kierunki studiów

Uniwersytet Łódzki - kierunki studiów

Oferta edukacyjna Uniwersytetu Łódzkiego to wynik wieloletniego doświadczenia oraz odpowiedź na najnowsze trendy w obszarze nauczania. Ciągle doskonalimy programy studiów w taki sposób, aby dotrzymywały tempa dynamicznym zmianom zachodzącym na europejskim rynku pracy. 
Proponujemy kandydatom szeroki wachlarz kierunków, które kształcą humanistów, umysły ścisłe, specjalistów z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych i przyrodniczych, a nawet inżynierów. Nasi absolwenci to specjaliści pożądani zarówno w polskich, jak i międzynarodowych firmach.
Dowody? Nic prostszego! Na początek kilka ciekawych faktów na temat naszych kierunków:
  • Kierunki Rachunkowość i Finanse oraz Rachunkowość realizowane na Wydziale Zarządzania otrzymały akredytację Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Oznacza to, że nasi absolwenci są zwolnieni z części egzaminów, jakie muszą zdawać osoby ubiegające się o certyfikat ACCA. Jest to pierwsza w Polsce akredytacja dla kierunków studiów prowadzonych w języku polskim.
  • Kierunek Prawo na Wydziale Prawo i Administracja UŁ zajął drugie miejsce pod względem zdawalności na aplikacje korporacyjne, a pierwsze miejsce pod względem zdawalności do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
  • W ramach kierunku Lingwistyka dla biznesu studenci odbywają 450 godzin praktyk w firmach partnerskich – Infosys, Hewlett Packard oraz Fujitsu. Specjalizacja, opracowana w ścisłej współpracy z przedstawicielami przedsiębiorstw, łączą przedmioty lingwistyczne z przedmiotami z obszaru zarządzania.
  • W Zakładzie Biologii Polarnej i Oceanobiologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ badane są obszary Antarktyki, co jest unikatowe w skali Polski i Europy, gdyż z reguły w ramach tej specjalizacji bada się bliżej położoną Arktykę.
  • Absolwenci i studenci specjalności Grafika komputerowa i projektowanie gier na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ pracują zarówno u czołowych polskich producentów gier PC, takich jak CD Projekt (mający w swoim portfolio kultowego „Wiedźmina”), jak również w mniejszych przedsiębiorstwach tworzących gry na urządzenia mobilne. 
  • Kierunek Nowe media i kultura cyfrowa realizowany na Wydziale Filologicznym UŁ obejmuje m.in. praktyczną naukę krytyki i projektowania reguł gier komputerowych.
  • Dzięki bliskiej współpracy z wieloma uniwersytetami zagranicznymi, umożliwiamy naszym studentom studiowanie na 2 uczelniach jednocześnie, np. na kierunku Studia Polsko-Niemieckie prowadzonym przez Wydział Filologiczny UŁ i Uniwersytet w Ratyzbonie.
  • Opracowaliśmy wiele kierunków studiów międzywydziałowych, takich jak Geoinformacja, Gospodarka przestrzenna, Regionalistyka kulturowa czy Nanotechnologia.
Szczegółowe informacje na temat oferty wszystkich 12 wydziałów można znaleźć poniżej:

 

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 

Wydział Chemii

 

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 

Wydział Filologiczny

 

Wydział Filozoficzno-Historyczny

 

Wydział Fizyki i Inforamtyki Stosowanej

 

Wydział Matematyki i Informatyki

 

Wydział Nauk Geograficznych

 

Wydział Nauk o Wychowaniu

 

Wydział Prawa i Administracji

 

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politiologicznych

 

Wydział Zarządzania