Finanse międzynarodowe Uniwersytet Łódzki

Finanse międzynarodowe – Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki zajmuje wysoką pozycję w rankingach szkół wyższych. Pośród osiemdziesięciu kierunków kształcenia, można znaleźć Finanse międzynarodowe, prowadzone na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Finanse międzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym. Założeniem kierunku jest wykształcenie specjalistów rynku finansowego i biznesu międzynarodowego, posiadających szeroką wiedzę na temat działalności inwestycyjnej na międzynarodowych rynkach finansowych, oraz funkcjonowania korporacji transnarodowych.

Studia na kierunku Finanse międzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim dzielą się na następujące specjalności: Inwestycje na rynkach międzynarodowych, Korporacje transnarodowe- zarządzanie i finanse.

Specjalność Inwestycje na rynkach międzynarodowych zakłada pozyskanie wiedzy w obszarze realizowania inwestycji na rynkach międzynarodowych. Studenci uczą się dokonywania analiz: fundamentalnej, technicznej, portfelowej i projektów inwestycyjnych, a także analiz strategii inwestycyjnych na rynkach międzynarodowych.

Specjalność Korporacje transnarodowe- zarządzanie i finanse to uzyskanie wiedzy w zakresie zarządzania korporacjami transnarodowymi i  finansowych aspektów ich działania. Studenci zapoznają się ze specyfiką funkcjonowania korporacji transnarodowych na przykładach realnie działających przedsiębiorstw.

Finanse międzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim to długa lista przedmiotów do zaliczenia. Znajdziemy na niej takie zagadnienia jak: podstawy międzynarodowych stosunków gospodarczych, matematyka finansowa, prawo finansowe, zarządzanie międzynarodowe, zarządzanie ryzykiem finansowym, podstawy analizy finansowej, marketing instytucji i usług finansowych. A co po studiach? Absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie w instytucjach finansowych, instytucjach infrastruktury organizacyjnej rynku finansowego, korporacjach transnarodowych, instytucjach administracji centralnej, banku centralnym, ministerstwach, firmach doradczych, instytutach naukowo- badawczych.

Rekrutacja na studia to okres, w którym kandydaci zadają wiele pytań i porównują oferty edukacyjne. Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Maciek, student Finansów międzynarodowych mówi:

„Wybrałem studia na Uniwersytecie Łódzkim, bo tylko na tej uczelni znalazłem kierunek Finanse międzynarodowe. Wiem, że wiedza, którą tutaj zdobędę będzie stanowić moją przewagę na rynku pracy.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Finanse międzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Finanse międzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • międzynarodowej integracji gospodarczej,
 • prawa finansowego,
 • funkcjonowania rynków finansowych i finansów behawioralnych,
 • zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz zarządzania procesem inwestycyjnym i produkcyjnym,
 • zasad inwestycji na międzynarodowych rynkach finansowych,
 • zarządzania ryzykiem finansowym.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Finanse międzynarodowe:

Absolwent kierunku Finanse międzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie w:

 • instytucjach finansowych,
 • instytucjach infrastruktury organizacyjnej rynku finansowego,
 • korporacjach transnarodowych,
 • instytucjach administracji centralnej,
 • banku centralnym,
 • firmach doradczych,
 • ministerstwach,
 • firmach konsultingowych,
 • instytutach naukowo- badawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Priorytetowymi przedmiotami, które otwierają drzwi na kierunek Finanse międzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim są, przede wszystkim, język angielski, a także matematyka, geografia, informatyka. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Finanse międzynarodowe - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego