Filmoznawstwo Uniwersytet Łódzki

Filmoznawstwo – Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki to jedna z największych szkół wyższych w kraju. W bogatej ofercie kształcenia, kandydaci odnajdą Filmoznawstwo, prowadzone na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Filmoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Filologicznym. Celem kształcenia jest poznanie historii i współczesności polskiego i światowego kina, oraz teorii filmu. Studenci zapoznają się z funkcjonowaniem instytucji filmowych, dowiadują się jak badać kulturę filmową, oraz poznają aspekty filmowej produkcji.

Studia na kierunku Filmoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim dzielą się na następujące specjalności: Scenariopisarstwo, Krytyka filmowa i promocja filmu. Głównymi przedmiotami kierunku są: elementy warsztatu filmowego, podstawy scenariopisarstwa, podstawy krytyki filmowej, organizacja kultury filmowej, historia filmu światowego, historia filmu polskiego, telewizja w systemie komunikowania, gatunki telewizyjne, prawne i ekonomiczne aspekty produkcji filmowej, gry cyfrowe w kulturze współczesnej. A co po studiach? Absolwenci Filmoznawstwa znajdą zatrudnienie w mediach, ośrodkach kultury, instytucjach sektora audiowizualnego.

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Paulina, studentka Filmoznawstwa mówi:

„Bardzo mocno polecam Filmoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim wszystkim tym, którzy interesują się kinem i chcą je poznać znacznie, znacznie głębiej.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Filmoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Filmoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • historii filmu polskiego,
  • historii filmu światowego,
  • prawnych i ekonomicznych aspektów produkcji filmowej,
  • organizacji kultury filmowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Filmoznawstwo:

Absolwent kierunku Filmoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie w:

  • mediach,
  • ośrodkach kultury,
  • instytucjach sektora audiowizualnego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Filmoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim są: język polski, oraz język obcy nowożytny. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia humanistyczne wybrać

Studia na kierunku Filmoznawstwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia humanistyczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki humanistyczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego